Artykul-45 - Gabinet Terapii Naturalnych Zosia Golis

TERAPIE NATURALNE ZOSIA GOLIS
Kontakt   504 382 518

Przejdź do treści

Menu główne:

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz


Istotą koncentracji jest wykorzystanie myśli i wyobrażeń w połączeniu z emocjami do osiągnięcia tego, czego pragniemy w życiu. Koncentracja odbywa się w stanie relaksu, gdy aktywność mózgu obniża się, dochodząc do poziomu alfa, będącego nieco niższym poziomem aktywności, niż normalny stan czuwania, czyli stan beta. Myśl i wyobraźnia stają się twórcze dopiero wtedy, gdy doznajemy silnych emocji, a jednocześnie pracuje wyobraźnia. Wówczas myśl staje się rzeczywistością, gdyż dopiero połączenie myśli i wyobrażeń z silnymi emocjami tworzy rzeczywistość, która oddziałuje na nasze życie jednoznacznie i całkiem zauważalnie, bądź ma wpływ pośredni, niezauważalny. Wrodzoną zdolnością każdego człowieka jest umiejętność pokierowania istniejącą wokół energią kosmiczną, aby osiągnąć to, co wywołuje w nas silne uczucie i o czym potrafimy w danym momencie myśleć bardzo intensywnie. Jesteśmy twórcami marzeń, a materiałem do tej twórczości jest energia kosmiczna, która marzenia zamienia w rzeczywistość materialną. Natura ukształtowała nas w łonie matki jako istoty niezwykłe, potężne i takimi przyszliśmy w ten wymiar. Jednak wyobrażenia o nas i o otaczającym nas świecie, wpojone przez rodziców, szkołę, środowisko, w którym przyszło nam żyć spowodowały osłabienie postrzegania nas, jako istot, które swój los mają naprawdę w swoich rękach. Należy uwolnić się od tych przekonań, co wcale nie oznacza, że nie będziemy dalej emocjonalnie związani z rodziną, środowiskiem, czy kościołem. Pierwszym krokiem jest umiejętność uwolnienia się od starych przekonań, bez osądzania, czy krytykowania siebie, bądź dawnych uwarunkowań. Stosując koncentrację na poziomie alfa, tworzymy w wyobraźni żywe obrazy tego, co chcemy, aby się stało i zatrzymujemy je tam do momentu, aż odczujemy przypływ emocji takich samych, jakie będą w nas w momencie, kiedy te obrazy staną się rzeczywistością w naszym fizycznym świecie. Jeśli ogarną nas emocje, jakich oczekiwaliśmy, wówczas ciągle wzmacniamy je energią obrazów z wyobraźni, naszych silnych odczuć, dopóki obrazy te nie staną się fizyczną rzeczywistością, dopóki nie uzyskamy wyniku, który przedstawialiśmy w wyobraźni. Trzeba wiedzieć, iż same myśli lub obrazy bez uczuć, przyniosą wynik połowiczny, lub nie przyniosą go wcale. Element uczucia jest bowiem paliwem, które wynosi pojazd naszych myśli i obrazów do poziomu ich realizacji w rzeczywistości materialnej. Jeśli ciągle będziemy widzieć siebie w wyobraźni jako osoby bogate, szczęśliwe i zdrowe, a mimo to będziemy czuli się jako ludzie biedni, nieszczęśliwi i chorzy, to jest wielce prawdopodobne, że będziemy żyć w biedzie, nieszczęściu i chorobie, ponieważ zbieramy jedynie wyniki emocji, a nie wyobrażeń. Dlatego też powtarzanie afirmacji, lub tworzenie w wyobraźni obrazów, które są przeciwne naszym uczuciom, jest bezowocne, ponieważ nie uruchamia energii niezbędnej do ich realizacji. Emocje są bowiem czynnikiem zasadniczym i twórczym. Stąd, jeśli chcemy wiedzieć, jaką rzeczywistość tworzymy, należy wnikliwie obserwować swoje emocje. Aby osiągnąć sukces, nie trzeba rozumieć istoty procesu tworzenia materialnej rzeczywistości przez wizualizację i emocje. Jedynym warunkiem jest wiara, że metody te przyniosą oczekiwany sukces. Zatem możemy sobie wyobrazić dowolny cel, do którego chcemy dojść, gdyż wszystko jest w zasięgu ręki, a właściwie naszego umysłu, będącego kreatorem rzeczywistości, tak w sferze duchowej, emocjonalnej, jak i fizyczno - materialnej. W koncentracji alfa istnieją cztery podstawowe elementy, konieczne do pełnego powodzenia tej metody, tj.: emocje, wizualizacja i akceptacja, oraz postawa, jak gdyby to się już stało. Trzeba naprawdę pragnąć tego, co wizualizujemy i mobilizować wszystkie swoje emocje. Energia kosmiczna przejawia swoje działanie dopiero wtedy, gdy jesteśmy bardzo mocno związani uczuciowo z obrazem z wyobraźni. Emocje działają wówczas jak magnes, przyciągając do siebie wszystko to, co sobie wyobrazimy, wzmacniając jednocześnie te emocje, które aktualnie przeżywamy. Równocześnie, im wyraźniej zobaczymy obraz w naszych myślach, czyli im wizualizacja będzie lepiej wykonana, tym stanie się efektywniejsza, ponieważ jasność myśli potęguje jej wynik. Im dokładniej wiemy, czego pragniemy, tym większa jest szansa, że to osiągniemy. Ważne jest, by obraz w myślach wypełniać w maksymalny sposób wszystkimi szczegółami, jakie można sobie wyobrazić. Otrzymujemy wtedy dokładnie to, co było szczegółowo zwizualizowane. Istotną sprawą jest skupiona i niczym nie zakłócona uwaga i koncentracja na tym, co przedstawiamy sobie w myślach. Dalszym elementem tej metody jest akceptacja, czyli trzeba być gotowym do zaakceptowania swojego dobra, kiedy się ono pojawi. Czasem bowiem nie potrafimy się cieszyć z czegoś, co w naszym przekonaniu przyszło zbyt łatwo, lub sądzimy, że nie zasługujemy w tej chwili na to nowe, które zjawiło się w życiu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wyobrażenie o nas samych nie jest tym, kim rzeczywiście jesteśmy, a jest to wypadkowa tego, co myślimy o sobie. Koniecznym warunkiem, aby być, robić, czy też mieć coś, co jest zgodne z naszym obecnym wyobrażeniem o nas samych jest zrozumienie, że wszystko w istocie możemy mieć. Ostatnim elementem w omawianej metodzie jest przyjęcie postawy "jak gdyby już posiedliśmy przedmiot naszych pragnień", co oznacza działanie koncentracji na poziomie alfa. Z pewnością nie jest to łatwe, ale bardzo istotne, a więc konieczne, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Pamiętajmy o tym, aby zadawać sobie pytanie: "jak będę się czuł, kiedy oczekiwany cel stanie się rzeczywistością?" Następnie należy natychmiast przeżywać te emocje, ponieważ poprzez to ulegają one wzmocnieniu. Warunkiem efektywnego stosowania koncentracji alfa, czyli takiego sposobu, by doprowadził do zmian w naszym życiu fizycznym, jest osiągnięcie głębokiego stanu odprężenia, czyli stanu relaksacji. Aby zrozumieć, dlaczego ten warunek jest tak ważny, musimy sobie wyjaśnić niektóre mechanizmy funkcjonowania mózgu. Otóż, wykonując pomiar bioprądów mózgu przy pomocy elektroencefalografu (EEG), możemy zauważyć, że w zwykłym stanie czuwania fale mózgowe oscylują w granicach od 14do21Hz. Stan ten określamy jako poziom beta. Na tym poziomie pracy mózgu nie ma dużych fluktuacji w jego stanie energetycznym. Wykres prądów czynnościowych mózgu przedstawia się tu jako linia falista o małej amplitudzie, wznoszącej się i opadającej z dużą szybkością. Jeśli jednak zmienimy stan świadomości poprzez głęboką relaksację, mózg zwolni swój rytm do około 7-14 Hz, co określamy jako poziom alfa, a czasem obniża się do około 4 -7 Hz, nazywanym poziomem theta. Dla tych stanów świadomości wykres EEG jest o większej amplitudzie, łagodnie wznoszącej się i opadającej, co dowodzi dużej fluktuacji w poziomie energetycznym mózgu. Jedynie podczas okresu wielkich wahań w poziomie energetycznym mózgu jest możliwe przeprogramowanie naszego potężnego biokomputera podświadomości. W tym stanie relaksu podświadomość otwarta jest na odbiór poleceń ze świadomości. Tylko poprzez wyartykułowanie jasnych, prostych i krótkich poleceń z jednoczesnym wzbudzeniem w sobie silnych pozytywnych uczuć, możemy osiągnąć to, czego pragniemy, dokonując tego w sposób łatwy, spokojny i bez specjalnego wysiłku, obaw i walki, nie robiąc niczego na siłę. Jeśli uświadomimy sobie tę zasadę, rozpoczniemy stosować relaksację w celu uzyskania harmonii wewnętrznej, a także zmian w stosunkach z innymi ludźmi i otaczającą nas przyrodą.

Fragment z książki: “Energoterapia Reiki “dr S.Bukowski


 

 

GABINET TERAPII NATURALNYCH RADOŚĆ ŻYCIA JOLANTA ZOFIA GOLIS
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego