Artykul-46 - Gabinet Terapii Naturalnych Zosia Golis

TERAPIE NATURALNE ZOSIA GOLIS
Kontakt   504 382 518

Przejdź do treści

Menu główne:Liczby mistrzowskie 11, 22, 33, 44 - co właściwie oznaczają? | Numerologia partnerska

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska
Z pewnością spotkałeś się już z pojęciem liczby mistrzowskiej. W numerologii liczby 11, 22, 33, 44 uznajemy za mistrzowskie wibracje. Jeśli pojawiają się w portrecie numerologicznym, to nie sumujemy ich do wibracji podstawowej (czyli 2, 4, 6, 8). Jak właściwie wyliczyć liczbę mistrzowską? Co one oznaczają? Czy jeśli pojawiają się w naszym portrecie numerologicznym, sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi?Co oznacza nazwa "liczby mistrzowskie"?

Liczby mistrzowskie to z jednej strony wysokie, a z drugiej bardzo subtelne wibracje. Charakteryzują się wysoką energią i osoby, które mają w swoim portrecie numerologicznym liczby mistrzowskie mają dostęp do wyższego poziomu świadomości. Mówi się, że są to tzw. stare dusze, które nabyły już doświadczenia oraz wiedzę w poprzednich wcieleniach, w których często zajmowały się duchowością. Stare dusze przychodzą tu ponownie, by swą wiedzą dzielić się z ludzkością. Wiedza ta związana jest z medycyną, religią, rozwojem duchowym, polityką, badaniami naukowymi itp. Zazwyczaj rozumieją i wiedzą, że prawdziwym celem w życiu ludzkim jest rozwijanie swojego wnętrza i bezinteresownie niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Mają wspaniały dar przewodzenia innym ludziom na drodze duchowej i często posiadają naturalną charyzmę.Są chronione przez Boską Naturę. Zwykle prowadzą życie czyste, proste i wzniosłe, choć często ukryte. Lubią rozwijać się duchowo, aby dążyć do doskonałości, są bardziej zaawansowane duchowo niż przeciętni ludzie i we właściwym czasie i miejscu ujawniają to lub pozostawiają po sobie trwałe i pozytywne skutki swojego postępowania.

Oznaczają nie tylko piękne i wzniosłe cechy, ale również potężną i niszczycielską siłę, która  jest w stanie doprowadzić do samounicestwienia, czy obłędu i przejawiać się na przykład okrucieństwem wobec ludzi, bezwzględnością, chorobliwą zazdrością, czy mściwością.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Skąd się biorą liczby mistrzowskie i jak je obliczyć?

Najważniejszą liczbą w naszym portrecie jest Liczba Drogi Życia, na którą składają się cyfry z daty urodzenia (np. 9.08.1985, czyli 9+8+1+9+8+3= 38= 3+8= 11 (po zredukowaniu czyli 1+1=2 jedenastka może być dwójką).Podobnie z liczbami 22 (po zredukowaniu 4), 44 (po zredukowaniu 8), 33 (po zredukowaniu 6).
Warto przy tym zauważyć, że obliczamy na dwa sposoby: horyzontalny i wertykalny, i za każdym razem poszukujemy wibracji mistrzowskiej.

np. 1.08.1984 r.
1984
    08
    01
1993

1+9+9+3= 22

Oprócz Liczby Drogi Życia należy zwrócić uwagę na cykle, czyli dzień urodzenia (11 i 22) oraz miesiąc (listopad), a także Dążenia duszy, Aspekt zewnętrzny osobowości oraz Liczbę ekspresji. Jednak największe znaczenie maja kolejno: droga życia, dzień urodzenia, ponieważ świadczą o nas samych, o naszych zdolnościach oraz potencjałach.

Liczby mistrzowskie - charakterystyka

Osoba z liczbami mistrzowskimi w portrecie stoi na wyższym szczeblu ewolucji duchowej, niż inni ludzie, głównie ze względu na to, że jej dusza przeszła przez większą ilość doświadczeń. Posiada ona większą świadomość, wysoko rozwiniętą duchowość, dzięki czemu rozumie ona, że prawdziwym celem w życiu każdego człowieka jest dążenie do doskonałości, a także pomoc bliźnim.

Osoby znajdujące się pod wpływem wibracji mistrzowskich posiadają dobrze rozwiniętą intuicję, wiedzą co jest dobre, a co nie, mają zdolność do wychwycenie "esencji", praw, którymi rządzi się wszechświat. Są duchowymi mistrzami, oświeconymi osobami, których zadaniem jest wskazywanie innym ścieżki, którą powinni podążać, aby zrozumieć istotę i sens istnienia, a także osiągnąć wewnętrzną doskonałość. Znając swoją wibrację, jesteśmy w stanie określić kierunek, w którym zmierzamy, jak mamy się rozwijać, jaką pracę wykonać, aby osiągnąć spełnienie w życiu. Wówczas będziemy rozwijać siebie, oraz pomagać w rozwoju innych.

Osoby, które znajdują się pod wpływem liczb mistrzowskich ciężko nie zauważyć, zwłaszcza numerologicznych 11. Stają się przywódcami duchowymi, którzy wskazują innym drogę, obdarzeni są wiedzą, mądrością oraz siłą. Często zostają docenieni, zyskują uznanie, sławę oraz najwyższe zaszczyty.

Wibracje mistrzowskie niosą ze sobą konieczność etycznego postępowania, który w znaczący sposób przekracza normy, które obowiązują wśród liczb podstawowych. Jednak osoba urodzona pod wpływem liczby mistrzowskiej nie musi podejmować się wypełnienia tak ambitnego zadania i może wybrać drogę życia 2 zamiast 11, czy 6 zamiast 33.

Osoby mające kilka liczb mistrzowskich na swej karcie zawsze są bardziej uduchowione, posiadają dużo charyzmy oraz magnetyzmu. Niekiedy te osoby muszą przeżyć załamanie, dotknąć dna, by podnieść się i odrodzić się jak Feniks z popiołów. Bardzo często zdarza się, że takie osoby czyją swoją inność, nie rozumieją jej, ani nie ujawniają.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska


Jeśli jednak podejmie się tego niełatwego zadania, to poprzez swoje działania będzie wyróżniać się z tłumu. Bo opisy liczb mistrzowskich odnoszą się do osób, które realizują swoją misję ukazania ścieżki drogi duchowej i doskonalenia się. Droga takich osób będzie trudniejsza, gdyż oznacza walkę nie tylko z samym sobą, ale z przeciwnościami, dylematami moralnymi, problemami (często materialnymi), samotnością oraz niezrozumieniem. W życiu nie mają lekko. Muszą poddawać się ciągłej samokontroli, i dyscyplinie wewnętrznej. Mają one jednak szansę na to, aby stać się osobami nieprzeciętymi, utalentowanymi i wybitnymi, a przede wszystkim przyczynić się do rozwoju ludzkości. Jeśli jednak wybiorą drogę zgodą z wibracją podstawową, to powinny pamiętać o tym, że takie życie również jest wartościowe. W końcu lepiej wykorzystać cały pozytywny potencjał podstawowej wibracji danej liczby, niż żyć jako negatywna liczba mistrzowska. Życie w wibracji zwykłej jest proste i nieskomplikowane, a życie "po mistrzowsku" jest trudnym wyzwaniem stawiającym przed taką osobą konieczność „bycia ideałem”, „bycia mistrzem” pod względem duchowym, etycznym oraz moralnym. Im więcej liczb mistrzowskich w portrecie, tym więcej skrajnych doświadczeń w życiu oraz dualizmu i rozdarcia w charakterze człowieka.

Aby w pełni móc realizować swoje powołanie, liczba mistrzowska musi być "obudzona", może to nastąpić na wiele sposobów. Wówczas takie osoby czują się "powołane" i zaczynają odrzucać świat materialny, wchodząc coraz głębiej w świat ducha i jego rozwój. Czuje się wolna i wyzwolona, posiada charyzmę, moc i magnetyzm, a swoim postępowaniem wyróżnia się na tle innych i zawsze stara się dawać dobry przykład. Zanim jednak nastąpi przemiana w mistrza, osoby z liczbami mistrzowskimi w portrecie najczęściej żyją pod wpływem wibracji podstawowej - 2 z 11, 4 z 22, 6 z 33.

Warto pamiętać o tym, że liczby mistrzowskie w portrecie numerologicznym to nie tylko wyzwanie, ale tez suma prac, które wykonaliśmy w poprzednich wcieleniach, aby te wibracje posiadać.

Spełniona osoba o wibracji mistrzowskiej zajmuje się tym co kocha robić. Zwykle wybierze drogę, w której będzie mogła pomagać innym i prowadzić ich. Świetnie sprawdzi się w roli psychologa, doradcy zawodowego, księdza, trenera, lekarza, szkoleniowca. Zazwyczaj będzie unikać pracy, w której nie będzie w stanie wykazać się swoimi zdolnościami i nauczać innych, gdyż wybierając taką ścieżkę wciąż będzie mogła sama się rozwijać. Zrealizowana wibracja mistrzowska jest osobą szczęśliwą, pogodną i pozytywną.

Niektórzy uważają, że wibrowanie a tak wysokim poziomie jest trudne i nie każdy jest w stanie wznieść się na taki poziom, aby być mistrzem, głównie ze względu na to, że wymaga to olbrzymich nakładów pracy. Dlatego niektóre osoby wibrują jako 'zwykłe" 2, 4, 6 czy 8 lub realizują się negatywnie.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Cechy Wibracji Mistrzowskich można scharakteryzować w następujący sposób:

numerologiczne 11 i 33: wybitne zdolności artystyczne i twórcze, które predestynują osoby o tych wibracjach do tworzenia rzeczy pięknych i niezwykłych; poświęcenie się „duszą i ciałem” służbie bliźnim; górująca nad wszystkim potrzeba rozwoju duchowego.

numerologiczne 22 i 44: doskonała umiejętność panowania nad sobą samym oraz wydarzeniami zachodzącymi w świecie zewnętrznym; nadzwyczajna energia, zdyscyplinowanie i wewnętrzny ład ułatwiają im dostęp do najwyższych stanowisk, dzięki którym mogą realizować swój podstawowy cel w życiu: ulepszanie i doskonalenie świata. Fortuna, władza i wpływy.

Jak rozpoznać mistrza?

Osobę o wibracji mistrzowskiej jest w stanie rozpoznać tylko inna osoba, która ma w swoim portrecie podobną liczbę doskonałą lub taka, która jest rozwinięta duchowo. ”Niżsi” nie są w stanie zobaczyć wielkości „Wyższych”, lecz jedynie odwrotnie.

Liczby mistrzowskie - wersja negatywna

Należy pamiętać o tym, że osoby, które w znajdują się pod wpływem liczb mistrzowskich, często żyją w napięciu nerwowym, co niekiedy może przyczynić się do zaburzenia równowagi psychicznej. To właśnie w takich momentach dochodzi do ujawnienia się negatywnych cech wibracji mistrzowskiej. Wtedy takie osoby nie realizują pozytywnych cech, a stają się wyniosłe, próżne, nieszczęśliwe i nie potrafią zaakceptować rzeczywistości. A przecież zawsze powinny postępować etycznie, gdyż dla innych są często przykładem. Zamiast tego starają się uciszyć ten wewnętrzny głos, który przypomina im o ich powołaniu. Często błądzą, wywyższają się, są egoistyczne i narcystyczne. Do głosu zaczyna dochodzić żądza władzy i pieniędzy. Zapominają o tym, że nie to jest ich celem i nigdy nie przyniesie im szczęścia oraz poczucia spełnienia.

Dlatego 11 zamiast dzielić się bezinteresownie wiedzą z innymi, przewodzić i pomagać ludziom, manipulują i wykorzystują do swoich celów innych, 22, zamiast tworzyć i kreować rzeczywistość są leniwe i wygodne, natomiast 33 które wg numerologii mają obdarzać innych miłością i współczuciem, stają się egoistyczne.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 11

Jedenastka jest osobą, obok której nie przejdzie się obojętnie, ponieważ czuć od niej moc, której nie można zobaczyć oczami. Niewiele się przed nią ukryje, gdyż 11 jest obdarzona nieprzeciętną intuicją.

Każda 11 jest obdarzona wspaniałym umysłem, bystrością, refleksem oraz jasnością myślenia, a do tego ma bardzo rozwinięty zmysł wyobraźni. To zazwyczaj silne osoby, pełne inteligencji, szlachetne, współczujące i odważne, a przy tym wrażliwe i potrafiące łatwo i szybko odkryć, co gryzie drugiego człowieka. Empatia i intuicja to wielkie przymioty numerologicznych 11, które wiedzą, czym są ideały, myślenie humanitarne i współczucie.

Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest bardzo uduchowiona oraz humanitarna, natomiast spełniona - zostaje mistrzem. 11 daje całą gamę zdolności niezbędnych do bardzo subtelnego postrzegania świata. Intuicja, wrażliwość, empatia, rozliczne talenty, inteligencja, wszystko to sprawia, że ta wibracja mistrzowska jest wyjątkowa. 11 to posiadający świetną intuicję wizjoner. W pozytywnej wibracji, jej ścieżka to droga ideału, natchnienia, oryginalności, a przede wszystkim pracy na rzecz społeczeństwa, dla dobra ogółu. Numerologiczna jedenastka powinna dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirować innych, stąd też ma tę łatwość w odkrywaniu tajemnic życia.

Numerologiczne 11 są pozytywne, pełne miłości, kochają być z ludźmi. Są bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują wiele miłości oraz zrozumienia. Same są cierpliwe, dociekliwe jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy oraz zdobywanie wiedzy. Potrafią być czułe i troskliwe, ale są gotowe do tego, aby ostro zawalczyć o to, czego pragną, przy tym są nieustępliwe i zahartowane, ale nieobce jest im poświęcanie się dla dobra innych. 

Liczba ta dodaje odwagi, sporej dawki energii, a także oryginalności. Osoba, która w swoim portrecie ma liczbę 11, ma zdolności przywódcze, lecz powinna uważać z tak wysokimi i mocnymi wibracjami, aby wykorzystywać je tylko w słusznej sprawie. Numerologiczna jedenastka świetnie sprawdzi się w roli nauczyciela i wychowawcy, gdyż ma talent do przekazywania wiedzy. Potrafi także dostrzec to, czego inni nie potrafią zobaczyć. To sprawia, że 11 może stać się prekursorem, który wyprzedza swoją epokę. Ta wysoka wibracja słynie ze swojego artyzmu, niejednoznacznego postrzegania rzeczywistości i specyficznego charakteru, to powoduje, że w każdym towarzystwie jest pożądana.

11 powinny uważać, aby ich indywidualizm czy oryginalność nie przerodziła się w ekscentryzm i odrealnienie. Nawet jeśli nie korzysta ze swoich darów, to wciąż obdarzona jest niespotykaną intuicją, ma szerszy dostęp do wiedzy o człowieku i świecie. Wielu wielkich polityków, poetów, pisarzy, matematyków, artystów, rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek.

Kobieta Jedenastka ma w sobie wiele odwagi, siły i bezkompromisowości mężczyzny, natomiast mężczyzna cechuje się wrażliwością i delikatnością kobiety. Wierna i lojalna jako partner, trzyma się zasad moralnych oraz tych przez siebie stworzonych, pokazując tym samym, że można wieść etyczne i prawe życie. W ten sposób 11 pomaga innym, by tak jak ona żyli w zgodzie z najwyższymi nakazami moralnymi.

Mistrzostwo wymaga od zachowania samokontroli, świadomości wiecznego ucznia, postępowania w zgodzie z własnymi poglądami oraz systemem wartości. Inspiracja, wizjonerstwo i praca na rzecz ludzkości powinna być głównym celem numerologicznej 11. Wibracja mistrzowska 11 przynosi szczególne zdolności w dziedzinie dyplomacji oraz zdolność do godzenia zwaśnionych stron konfliktu. Wszystkich tych cech i zdolności nikt nie dał jej za darmo. Oznacza to, że sama sobie je wypracowała. Warto pamiętać o tym, że praca numerologicznej 11 wymaga wysoko rozwiniętej etyki wewnętrznej. Jeśli 11 będzie wykazywać się egoizmem, to szybko spadnie w dół, by w ten sposób nauczyć się szacunku dla ludzi.

Przeczytaj więcej o numerologii 11

Liczba mistrzowska 22

Numerologiczna 22, w przeciwieństwie do 11 (która nie potrafi przekuwać pomysłów w rzeczywistość, nie jest geniuszem twórczym, lecz geniuszem idei), potrafi zrealizować swoje zamierzenia na polu materialnym. 22 posiada inteligencję i inspirację 11, lecz bez problemów potrafi zrealizować swoje plany na w świecie realnym, można nawet powiedzieć, że jest w stanie osiągnąć niemal każdy cel. 22 obdarza w siłę sprawczą – to budowniczy, realizator, to także umiejętność sprostania każdemu wyzwaniu i zamknięciu go w formie.

Osoby, których Droga Życia naznaczona jest 22 są pomysłowe, uczciwe, pracowite, szczere. Mają żywy charakter, są inteligentne i błyskotliwe, jednak cechuje je chłód i dystans. Życie 22 często pełne jest napięcia i przypomina walkę, która toczona jest dla dobra ogółu, a celem jej jest konstruowanie oraz tworzenie, co wymaga ogromnego zaangażowania. Osoby te powinny unikać przepracowania, które może doprowadzić do rozdrażnienia i rozchwiania emocjonalnego.

Najważniejszą lekcją 22 jest zauważać innych, zrozumieć ich, dawać i dzielić się. Powinny nauczyć się tworzenia z myślą o ludzkości, na szerszą skalę. Powinny również pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, tak, aby okazywać więcej uwagi i czułości najbliższym. Ważne jest także to, aby potrafiły odpoczywać, wyłączyć się. Ich nadrzędnym życiowym celem jest praca, której oddają się zawsze z pełnym zaangażowaniem. Nie znają takich słów jak "później", "zmęczenie", "folgowanie sobie" czy "porażka". Sukcesy, które osiągają zawdzięczają zwykle swojej ciężkiej pracy. Są ambitne, zdyscyplinowane i odpowiedzialne.

Liczba 22 związana jest przede wszystkim z tworzeniem stabilnych struktur, wiedzą oraz doświadczeniem, a osoba, która ma ją w swoim portrecie jest mistrzem działania, który do mistrzostwa opanował umiejętności czwórki, a do tego realizuje idee jedenastki. Numerologiczna 22 powinna pamiętać o tym, aby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywać jedynie dla dobra ludzkości, bo w przeciwnym razie uwidocznią się wszystkie negatywne cechy czwórki i taka osoba stanie się neurotyczna.

22 jest liczbą perfekcji, która powstała z połączenia dwóch 11, oznaczających ducha oraz dążenie do wyższych ideałów. Mówiąc najogólniej, 22 oznacza władzę nad materią, która podlega wyższym celom duchowym. Osoba, która ma tę liczbę w Drodze Życia, posiada w sobie dużo siły, energii, skierowane są na realizację celów materialnych. Jest budowniczym, który dąży do władzy nad materią. Zadaniem numerologicznej 22 jest tworzyć, pracować dla dobra ogółu oraz służyć wyższym ideałom. Cechuje je kreatywność, umiejętność tworzenia dalekosiężnych planów, perspektywicznego myślenia, rozmach, witalność, pomysłowość oraz umiejętność tworzenia wielkich, a jednocześnie realnych projektów. 22 są w stanie wiele osiągnąć i nie istnieje cel, którego nie byłyby w stanie osiągnąć, gdyż z łatwością pokonuje przeszkody.

Numerologiczna 22 to często człowiek sukcesu, który może zatriumfować w każdej dziedzinie, którą wybierze, nie tracąc przy tym z oczu rozwoju duchowego. 22 nie działa po to, aby osiągnąć sukces, jej największym motywem jest to, aby przyczynić się do polepszenia sytuacji całej ludzkości, pchnąć na przód rozwój.

Osoby, które podlegają wpływom tej wibracji często osiągają wysokie pozycje w świecie polityki, finansów, biznesu, sztuki czy przemysłu. Są w stanie pokonać wiele przeszkód, na które natrafią podczas swojej drogi do celu. Podobnie jak mistrzowska 44, numerologiczna 22 potrafi pogodzić swoje dążenia do władzy, bogactwa czy sławy z takimi cechami jak wielkoduszność, współczucie oraz altruizm. Podobnie jak 11, 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, tyle, że w sensie praktycznym i bardzo konkretnym.

22 powinny pamiętać o tym, że urodziły się po to, aby pracować, tworzyć i dążyć do realizacji szczytnych ideałów. Dzięki temu, że stoją mocno na ziemi, są w stanie tworzyć realistyczne, wielkie plany, a ich talent, a nawet geniusz nie powinien się zmarnować, ani "rozmieniać się na drobne". Numerologiczna 22 powinna sobie szybko uświadomić, że ma wszelkie cechy ku temu, aby móc zbudować lepszy świat. Obdarzona zdolnością do rządzenia, a także ogromną charyzmą, ma wielką szansę ku temu, aby polepszyć swoją sytuację materialną, zdobyć władzę oraz wdrapać się na szczyt drabiny społecznej.

Przeczytaj więcej o numerologii 22

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 33

Numerologiczna 33 w swoim życiu powinna dążyć przede wszystkim do poznania siebie, a następnie do przekazania swojej wiedzy oraz uniwersalnych praw. Powinna być naprawdę odpowiedzialna za samego siebie i za innych. Jej lekcją jest nauka cierpliwości. Aby realizować mistrzowskie powołanie, konieczne jest zachowanie się zgodnie z etyką wewnętrzną, posiadanym systemem wartości, sprawowanie kontroli nad emocjami, uszanowanie decyzji i wolnej woli innych ludzi, a także posiadanie świadomości wiecznego ucznia. Warto zauważyć, że poprzez kontrolowanie emocji dochodzi do postawy Przewodnika Duchowego - Nauczyciela.

Etyka wewnętrzna, która jest konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga od człowieka: zachowania zgodnego z posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli innych i świadomości wiecznego ucznia.

W liczbie 33 znajdują się dwie trójki, które oznaczają radość z życia, miłość, czar oraz urok osobisty. Z numerologicznej 33 emanuje poczucie szczęścia, przyjaźń, serdeczność, kultura, inteligencja, czułość, opieka, a także wyobraźnia. Jest to wibracja, która służy do przekazywania wyższych wartości duchowych, kreowania wiary, nadziei oraz miłości. Mistrzostwo 33 przynosi powołanie do takiej pracy dla ludzkości, aby nauczać ludzi zasad uniwersalnych i etyki wewnętrznej poprzez słowo, które inicjuje przemianę ludzkich serc poprzez uszy i rozum. 33 jest to kapłaństwo związane z komunikacją i odpowiedzialnością. Liczba ta określa mistrza świadomego swej mocy oraz przewodnika i nauczyciela burzącego dogmaty.

Numerologiczna 33 uosabia miłość uniwersalną. Mistrzostwo to dotyczy kapłaństwa wewnętrznego, które poprzez swoje postępowanie i zachowanie etyki wewnętrznej, prowadzi własnym wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Zatem jeśli tylko 33 realizuje się pozytywnie o staje się oddanym, tolerancyjnym nauczycielem, mistrzem oraz przewodnikiem Spełniona 33 jest świadoma swojego ciała, ducha i powołania. Natomiast z jej czynów oraz słów płynie mądrość, wiedza, współczucie, których powinny uczyć się inne wibracje. Numerologiczna 33 ma w sobie świadomość ciągłej nauki, bycia wiecznym ucznie.

Numerologiczna 33 charakteryzuje się wysoko rozwiniętą etyką wewnętrzną, jej życie powinno być naznaczone pracą dla ludzkości, jednak nie musi tak być. Może ona realizować się na poziomie wibracji 6, jest to kwestia jej osobistego wyboru. 33 emanują dziecięcą łagodnością i bardzo często posiadają talenty artystyczne. Jednak ich wrażliwość, emocjonalność i delikatność sprawia, że niełatwo jest się im odnaleźć w w świecie pozbawionym empatii.

33 są burzycielami struktur oraz systemów, są powołani do ustanawiania zmian i przekazywania praw uniwersalnych i miłości. Jednak wibracja mistrzowska realizuje się w pełni jedynie wówczas, kiedy osoba nią obdarzona zdaje sobie sprawę ze swojego powołania. Wtedy taka osoba może żyć etycznie i podjąć dyscyplinę wewnętrzną.

Numerologiczne 33 stoją często przed wyborem: albo podążają ścieżką rozwoju duchowego, albo wybierają "zwyczajne życie", dążąc do bogactwa i spełnienia. Pytanie tylko, czy wybór tej ostatniej ścieżki da im szczęście? Obecność liczby mistrzowskiej informuje o tym, że taka osoba ma dużą wiedzę teozoficzną i mądrość, zatem szkoda, aby nie została ona przekazana dalej. W końcu mistrzowie przychodzą po to, aby uczyć innych praktyk duchowych, przekazywać wiedzę, która wpłynie na rozwój nauki, religii, medycyny, polityki. 33 jest powołana do dzielenia się uniwersalną miłością i harmonią.

Bardzo często uważa się, że liczba mistrzowska 33 przeszkadza w ułożeniu sobie życia prywatnego, bo mistrz jest powołany do pomocy innym. I rzeczywiście, zdarza się, że wibracja ta odciąga. Przynosi również problemy w ułożeniu sobie własnego życia emocjonalnego, problemy innych stają się ważniejsze. Niekiedy, 33 w negacji, może zupełnie nie dbać o ludzi i staje się bardzo powierzchowną osobą.

Numerologiczna 33 powinna pracować nad samą sobą, nad właściwymi relacjami z ludźmi, aby nie matkować im za bardzo i nie poświęcać się. Bo w końcu 33 chce naprawić cały świat, co jest przecież niemożliwe. Zatem osoba o tej wibracji powinna zachować optymalne podejście - z jednej strony realne spojrzenie na pomoc innym, a z drugiej logiczne postępowanie, które przyniesie korzyści i pozytywne zmiany.

33 często mają ogromny talent artystyczny, dlatego powinny pamiętać o tym, aby nie ograniczać się i nie zamykać w obrębie własnego domu, ale dzielić się z innymi swoją twórczością, poglądami, wiedzą czy mądrością. Bo nikt tak jak 33 nie odczuwa piękna, potrafiąc przy tym oddać jego istotę.

Wibracja mistrzowska przynosi zdolność do bycia rozjemcą zwaśnionych stron, pomostem, który łączy różne, odmienne środowiska. Z każdym znajdzie wspólny język i jest w stanie się porozumieć - jest człowiekiem ponad podziałami. Nie szuka konfliktu, a jedynie zgody i wspólnych płaszczyzn, na których może się odnaleźć.

33 szanuje tradycję, ma niespotykaną intuicję, odczuwa emocje na bardzo głębokich poziomach. Kocha życie rodzinne i dla rodziny jest w stanie poświęcić karierę zawodową czy swoje marzenia. Liczba 33 przynosi zdolność do zagłębiania filozofii, teologii, zjawisk paranormalnych czy mistyki.

Wyciszone i spokojne 33 świetnie radzą sobie ze złymi emocjami innych, gdyż znają ich przyczynę i potrafią je objaśnić i zrozumieć. Ze względu na łagodną aurę, wokół tej wibracji mistrzowskiej gromadzą się zwykle osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia, nieszczęśliwe oraz potrzebujące opieki. Przy 33 mogą odzyskać spokój i ukojenie, gdyż są wyciszone, życzliwe, zawsze doradzą i pocieszą. Wibracja ta przyciąga także inne osoby, które posiadają w swoim portrecie numerologicznym liczby mistrzowskie.

Dla 33 bardzo ważna, a nawet najważniejsza jest rodzina. Z chęcią się jej poświęcają, a nawet rezygnują z kariery zawodowej, aby przeznaczyć swój czas na wychowywanie dzieci i opiekowanie się ogniskiem domowym.

33 są otwarte i pogodnie nastawione do świata, jednak kiedy ktoś zrani kogoś jej bliskiego, to wtedy potrafi pokazać pazury. Do negatywnych cech można zaliczyć zbyt dużą nadwrażliwość, niekiedy niezaradność i hipochondrię.

Przeczytaj więcej o numerologii 33

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 44

Numerologiczne 44 mają odpowiednie warunki ku temu, aby zajść bardzo wysoko, zdobyć sławę i uznanie, sięgnąć po najwyższą władzę, ale pod warunkiem, że właściwie wykorzystają swoje zdolności i moc. Liczba 44 obdarza swojego właściciela ponadprzeciętną mocą i siłą, wyobraźnią, silną wolą, umiejętnością tworzenia dalekosiężnych planów, wytrwałością, systematycznością, a także łatwością w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu. Osoby o tej wibracji nienawidzą stagnacji, są czynne, aktywne i żywotne. Cenią sobie ład, porządek i praworządność. Ich intuicja zawsze podpowiada to, co jest najważniejsze i najbardziej słuszne w danym momencie i nigdy nie powinni w nią zwątpić.

Osoby o wibracji 44 posiadają zdolności organizacyjne, są pomysłowe i kreatywne, z łatwością znajdują proste, lecz innowacyjne rozwiązania danego problemu. Potrafią opanować swoje emocje, nawet w kryzysowych sytuacjach są w stanie zapanować nad nerwami, nie poddają się, a wręcz przeciwnie - podwójnie zmotywowane i silniejsze w obliczu podbramkowych sytuacji, szukają rozwiązań, które pomogą znaleźć wyjście. To sprawia, że stają się profesjonalistami i specjalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, bo naturą 44 jest dyscyplina, hart ducha, systematyczność, wytrwałość oraz profesjonalizm.

Numerologiczne 44 charakteryzują się silną osobowością. Cieszą się szacunkiem i poważaniem otoczenia. Są pracowite, zdyscyplinowane, systematyczne i skuteczne. 44 jest prawa, godna zaufania, honorowa i opanowana, często lgną do niej ludzi słabsi, potrzebujący wsparcia i pomocy. Osoby znajdujące się pod wpływem tej wibracji czują nieodpartą potrzebę opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Niekiedy takie osoby oddają swoją energię, a nawet władzę i bogactwa, jeśli w ten sposób mogą przyczynić się do stworzenia lepszego świata. To co je wyróżnia spośród innych wibracji mistrzowskich, to niespotykana umiejętność panowania ducha nad materią - przekuwania idei w rzeczywistość. W działaniu 44 cechuje spryt i zapobiegliwość, posiada zawsze jasną wizję całości i nie poddaje się chaosowi. Umiejętnie stawia czoła trudnościom, godząc sprzeczności.

44 posiadają wewnętrzną siłę oraz wysoką odporność fizyczną i psychiczną. Zwykle podjęte cele spełniają się, gdyż ich siła pozwala na przezwyciężenie wszelkich trudności, jakie napotkają w życiu. Nie boją się przygód i wyzwań.

W swoim codziennym życiu 44 postępuje w etyczny sposób, jest prawdomówna i uczciwa. Jest osobą głęboko uduchowioną, mądrą i natchnioną. Podobnie jak inne mistrzowskie wibracje, numerologiczna 44 chce naprawiać świat, aby stał się bardziej przyjaznym miejscem. Jednak u osób o tej wibracji przejawia się to najczęściej w dążeniu do zdobycia władzy. Zdaje sobie sprawę z problemów nękających społeczeństwo i uważasz za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania.

44 często sprowadza się do jej wibracji podstawowej - cyfry 8. Jak wiadomo, numerologiczne 8 są wspaniałymi szefami, organizatorami pracy, odważnymi przedsiębiorcami i mają smykałkę do interesów. Potrafią zarządzać ludźmi oraz firmą, a przez to zdobywają uznanie i bogactwo. Wibracja 44 jest niemal skazana na wygraną w każdej dziedzinie, szczególnie jeśli dotyczy ona sfery materialnej lub finansowej.

Cechą charakterystyczną dla 44 jest popadanie w skrajności. Ma ona olbrzymią siłę i wytrwałość w dążeniu do celu, jednak kiedy powinie się jej noga, może całkowicie się załamać. Jeśli nie podda się pesymizmowi to jest zdolna wyjść obronną ręką z najbardziej zawiłych i groźnych sytuacji. W końcu jest mistrzem. numerologia
Numerologia 11 - liczba mistrzowska | Liczba 11 | Cyfra 11 | Symbolika i Znaczenie liczby 11 | Numerologia partnerska

numerologia 11, numerologia partnerska, numerologiczna 11, cyfra 11, liczba 11, liczba mistrzowska, symbolika 11, znaczenie liczby 11, numerologiczna 11

DROGA ŻYCIA 11

Numerologiczna 11


Liczby Mistrzowskie to liczby, które nie podlegają redukcji. Są to liczby: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Jeśli w Twoim portrecie numerologicznym znajduje się taka podwójna liczba, oznacza to, że jesteś tzw. starą duszą, czyli osobą duchowo zaawansowaną, która posiada wyższą wiedzę i wskazuje drogę innym. Wszystkie osoby, które posiadają w swoim portrecie numerologicznym liczbę mistrzowską mają do wykonania zadanie. Takie osoby, jeśli realizują się w pozytywy sposób, zwykle poprzez swoje działanie ujawniają zaawansowany stan ducha. Niekiedy nie przejawiają żadnych szczególnych, wzniosłych cech, prawdopodobnie dlatego, że taka numerologiczna 11 jeszcze się nie przebudziła, bądź inne liczby w portrecie są tak silne, że osoba taka realizuje się na poziomie swojej podstawowej wibracji. Najczęściej spotykaną liczbą mistrzowską jest 11. Jakimi cechami wykazuje się numerologiczna 11? Oto numerologia 11.Liczba 11 symbolizuje wizjonerstwo, inspirację, intuicję, wiedzę, a także umiejętność jej przekazywania. Jest pierwszą liczbą powyżej dziesięciu, która wnosi się na wyższy poziom, otwiera drogę do wyższego świata, w którym nie istnieje czas, za to istnieje szczęście i wiedza. Liczba 11 oznacza inicjatywę, której brakuje 2, a człowiek, który znajduje się pod jej wpływem może osiągnąć niemal wszystko czego pragnie.

Kim jest numerologiczna 11?

11 oznacza, że osoba o tej wibracji często doświadczała już życia na Ziemi, a jej dusza osiągnęła wyższą dojrzałość, niekiedy uważa się, że jest to tzw. stara dusza. Jest bardziej odpowiedzialna, mądrzejsza i wraca na Ziemię, aby pracować dla ludzi i pomagać im. Jedenastka jest osobą, obok której nie przejdzie się obojętnie, ponieważ czuć od niej moc, której nie można zobaczyć oczami. Niewiele się przed nią ukryje, gdyż 11 jest obdarzona nieprzeciętną intuicją.numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11, numerologiczna 11, cyfra 11, liczba 11, liczba mistrzowska, symbolika 11, znaczenie liczby 11
Każda numerologiczna 11 jest obdarzona wspaniałym umysłem, bystrością, refleksem oraz jasnością myślenia, a do tego ma bardzo rozwinięty zmysł wyobraźni. To zazwyczaj silne osoby, inteligentne, szlachetne, współczujące i odważne, a przy tym wrażliwe i potrafiące łatwo i szybko odkryć, co gryzie drugiego człowieka. Empatia i intuicja to wielkie przymioty numerologicznych 11, które wiedzą, czym są ideały, myślenie humanitarne i współczucie.Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest bardzo uduchowiona oraz humanitarna, natomiast spełniona - zostaje mistrzem. Liczba 11 daje całą gamę zdolności niezbędnych do bardzo subtelnego postrzegania świata. Intuicja, wrażliwość, empatia, rozliczne talenty, inteligencja, wszystko to sprawia, że ta wibracja mistrzowska jest wyjątkowa. 11 to posiadający świetną intuicję wizjoner. W pozytywnej wibracji, jej ścieżka to droga ideału, natchnienia, oryginalności, a przede wszystkim pracy na rzecz społeczeństwa, dla dobra ogółu. Numerologiczna jedenastka powinna dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirować innych, stąd też ma tę łatwość w odkrywaniu tajemnic życia.

numerologia 11, liczba mistrzowska, numerologia partnerska, numerologiczna 11, cyfra 11, liczba 11, liczba mistrzowska, symbolika 11, znaczenie liczby 11


Numerologiczne 11 są pozytywne, pełne miłości, kochają być z ludźmi. Są bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują wiele miłości oraz zrozumienia. Same są cierpliwe, dociekliwe jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy oraz zdobywanie wiedzy. Potrafią być czułe i troskliwe, ale są gotowe do tego, aby ostro zawalczyć o to, czego pragną; przy tym są nieustępliwe i zahartowane, ale nieobce jest im poświęcanie się dla dobra innych. 

Liczba ta dodaje odwagi, sporej dawki energii, a także oryginalności. Osoba, która w swoim portrecie ma liczbę 11, ma zdolności przywódcze, lecz powinna uważać z tak wysokimi i mocnymi wibracjami, aby wykorzystywać je tylko w słusznej sprawie. Numerologiczna jedenastka świetnie sprawdzi się w roli nauczyciela i wychowawcy, gdyż ma talent do przekazywania wiedzy. Potrafi także dostrzec to, czego inni nie potrafią zobaczyć. To sprawia, że numerologiczna 11 może stać się prekursorem, który wyprzedza swoją epokę. Ta wysoka wibracja słynie ze swojego artyzmu, niejednoznacznego postrzegania rzeczywistości i specyficznego charakteru, to powoduje, że w każdym towarzystwie jest pożądana.

Osoby o Drodze życia 11 powinny uważać, aby ich indywidualizm czy oryginalność nie przerodziła się w ekscentryzm i odrealnienie. Nawet jeśli nie korzysta ze swoich darów, to wciąż obdarzona jest niespotykaną intuicją, ma szerszy dostęp do wiedzy o człowieku i świecie. Wielu wielkich polityków, poetów, pisarzy, matematyków, artystów, rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek.

numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
Kobieta Jedenastka ma w sobie wiele odwagi, siły i bezkompromisowości mężczyzny, natomiast mężczyzna cechuje się wrażliwością i delikatnością kobiety. Wierna i lojalna jako partner, trzyma się zasad moralnych oraz tych przez siebie stworzonych, pokazując tym samym, że można wieść etyczne i prawe życie. W ten sposób numerologiczna 11 pomaga innym, by tak jak ona żyli w zgodzie z najwyższymi nakazami moralnymi.

Mistrzostwo wymaga od nich zachowania samokontroli, świadomości wiecznego ucznia, postępowania w zgodzie z własnymi poglądami oraz systemem wartości. Inspiracja, wizjonerstwo i praca na rzecz ludzkości powinna być głównym celem numerologicznej 11. Wibracja mistrzowska 11 przynosi szczególne zdolności w dziedzinie dyplomacji oraz zdolność do godzenia zwaśnionych stron konfliktu. Wszystkich tych cech i zdolności nikt nie dał jej za darmo. Oznacza to, że sama sobie je wypracowała. Warto pamiętać o tym, że praca numerologicznej 11 wymaga wysoko rozwiniętej etyki wewnętrznej. Jeśli osoba o Drodze życia 11 będzie wykazywać się egoizmem, to szybko spadnie w dół, by w ten sposób nauczyć się szacunku dla ludzi.

Nie jest łatwo być numerologiczną 11, gdyż jedenastce przypisane jest życie z wieloma, dużymi wyzwaniami. Są to ludzie, którzy na ogół nie są rozumiani przez innych. Mogą być wybitnymi, sławnymi artystami, twórcami, naukowcami, odkrywcami, lecz za życia rzadko spotkają się z pełnym zrozumieniem. Często jest też tak, że sława i uznanie przychodzą dopiero po śmierci, kiedy doceniona zostanie jakość i rozmiar ich twórczości.

numerologia 11, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Negatywna numerologiczna 11

Taka osoba jest zazwyczaj nerwowa, egoistyczna, a także żądna władzy. Powinna nauczyć się, jak zapanować nad olbrzymim ego, a także zrezygnować z wybujałych ambicji. Lekcją jej jest nauczyć się dialogu, a nie manipulacji, a przede wszystkim nie powinna wykorzystywać swoich zdolności do celów materialistycznych. Mimo że jedenastka posiada dużą odporność psychiczną, nieobca jej jest depresja. Negatywna numerologiczna 11 może wpaść w trudne stany emocjonalne, napięcia nerwowe. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać.

Osoba o Drodze życia 11 mają tendencję do odrywania się od rzeczywistości. Powinny się skupić na tym, aby zakorzenić się w realnym świecie i przekuć wspaniałe idee w rzeczywistość. Osoby o tej wibracji powinny przyglądać się bacznie swoim emocjom, czy ich humory nie mają w sobie niewynikających ze świata zewnętrznego elementów autodestrukcyjnych.

Osoby z nadmiarem 11 często mają problemy z podejmowaniem decyzji, nie potrafią same określić jakie są i nierzadko bywa tak, że są albo altruistycznie nastawione do świata, pełne ideałów, albo są egoistyczne, nikczemne, dbające jedynie o własne interesy.

Numerologiczna 11 w negatywnej wibracji mogą mieć zbyt wysokie mniemanie o sobie i często oczekują potwierdzenia od innych ludzi o własnej wyjątkowości. Jeśli usłyszą takie słowa, to zachłystują się nimi, zapominając, że sława jest bardzo krucha. Jeżeli natomiast nie usłyszą potwierdzenia własnej wspaniałości ze swojego otoczenia, to mogą mieć tendencję do popadania w przygnębienie, wątpienia w sens swojej pracy, życia, a nawet stany depresyjne.

Bywają nerwowe i zamknięte w sobie, co bardzo utrudnia ich poznanie i docenienie wielu zalet, zdarza się im również chorobliwa nieśmiałość. Czują się wyjątkowe, ale jednocześnie boją się negatywnej oceny innych lub porażki. Wahania nastrojów i niezdecydowanie to ich cecha charakterystyczna.

numerologia 11, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Numerologiczna 11 - cechy

Jeśli jesteś 11 z Drogi Życia lub cyfra 11 dominuje w Twoim portrecie, to stoisz przed wielkim wyzwaniem - jesteś zobowiązany do postępowania zgodnie z surowymi zasadami moralnymi. Twoje życie można określić jako służbę. Numerologiczne "idealne" 11 nie marzą o sławie, są skromne, powściągliwe w swoich słowach i czynach, życzliwe oraz pełne współczucia. Osoby takie, które wprawdzie o sławę nie zabiegają, ale sława przychodzi do nich z czasem, jako rezultat ich postawy – rezygnacji (celowej bądź nieświadomej) ze swego EGO.

Numerologiczne 11, jeśli realizują się pozytywnie, są marzycielami, idealistami, którzy skłonni są do największych poświęceń w imię obrony wartości i ideałów. Mają olbrzymią siłę oddziaływania, mogą stać się twórcami nowej ideologii lub ruchu społecznego czy religijnego, a nawet rewolucjonistami. Zazwyczaj liczba 11 obdarza charyzmą oraz czarem, dzięki czemu podążają za nimi tłumy. Numerologiczne 11 nigdy nie będą niezauważone, posiadają przenikliwy umysł oraz wiele ukrytych talentów i zdolności. Obdarzone wspaniałą intuicją, uduchowione, a także otwarte na drugiego człowieka, współczujące, troskliwe, tolerancyjne 11 nie mają problemów z pozyskaniem zaufania i szacunku innych. Bezinteresowność, wspaniałomyślność, wielkoduszność, serdeczność i chęć służenia innym oraz gotowość do pomocy sprawia, że dla otoczenia stają się wzorem godnym do naśladowania.

numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
Numerologiczne 11, które są świadome siebie i swoich cech, nawet kiedy odniosą spektakularny sukces, potrafią być skromne i nie wywyższać się, ani nie przechwalać bogactwem. Pozostają umiarkowane i wierne swoim wartościom, które zazwyczaj sprowadzają się do podążania ku duchowej doskonałości.

Oprócz charyzmy, numerologiczna 11 jest wspaniałym mówcą, który potrafi przekonywać ludzi. Lubi poświęcać się dla innych, a przy tym potrafi wykorzystać swoją kreatywność i niebanalne pomysły. Będzie świetnym lekarzem, psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcą. Posiada wysoko rozwiniętą intuicję oraz wiedzę i mądrość. Te zdolności pozwolą na bycie wybitnym pisarzem, genialnym malarzem, czy ogólnie - artystą. Natura obdarzyła numerologiczną 11 przenikliwością, inteligencją, wrażliwością, które będzie mogła wykorzystać w sztuce. Zazwyczaj życie tej liczby mistrzowskiej jest aktywne i pełne interesujących wydarzeń. Numerologiczna 11 charakteryzuje się odwagą i energią, która niezbędna jest do realizacji przedsięwzięć, do których została powołana. Nie można jej także odmówić takich cech jak oryginalność, olbrzymia wyobraźnia, wielkoduszność, wrażliwość, wewnętrzna równowaga i zdolności wizjonerskie oraz mistyczne. 11 przez całe swoje życie będzie odkrywać tajemnice egzystencji i zagłębiać się w wiedzę. To sprawia, że może być świetnym filozofem, naukowcem czy kaznodzieją.  Praca naukowa jest również wskazana dla tego typu ludzi, ponieważ to właśnie oni są w stanie dać światu bezcenne wartości.

Wszystkie cechy, jakimi została obdarzona numerologiczna 11 pozwolą jej na osiągnięcie wymarzonych celów życiowych. Wibracja ta umożliwia zdobycie sławy, bogactwa oraz licznych zaszczytów. Jednak dla szlachetnej 11 będzie się liczyło tylko to, co ma znaczenie dla dobra ogółu. Niestety, ale istnieje także prawdopodobieństwo negatywnej realizacji, tego, że popadnie w skrajność i utraci poczucie rzeczywistości. Stanie się wówczas oderwanym od codziennych problemow dziwakiem, idealistą, który podąża za nierealnymi marzeniami i utopiami. Jeśli jednak 11 realizuje się w sposób pozytywny, to nie dojdą do głosu ciemne strony tej wibracji.

Spokojna i żyjąca w harmonii mistrzowska 11 z łatwością będzie pokonywać wszelkie trudności, stając się w ten sposób wzorem do naśladowania. Wówczas jej największą zaletą okaże się odwaga i wielka wytrwałość w obronie swoich przekonań.

Numerologiczna 11 jest osobą, która interesuje się duchowością, z chęcią podąża ścieżką ideału, marzeń, intuicji oraz natchnienia. I zdaje się, że świat sprzyja jej w tej wędrówce. Jej powinnością jest inicjować, popchnąć do działania, a także dzielić się zdobytą wiedzą z zakresu duchowości.

Siła, odwaga, intuicyjność i oryginalność powinny być wykorzystane przez 11 w sposób pozytywny i praktyczny. Powinna ona rozważnie wykorzystywać swoje liczne zalety. Czasami pomysły 11 będą tak oryginalne i ekscentryczne, że staną się niemożliwe do zrealizowania. Wówczas może ona być oderwana od rzeczywistości i negować wszystko i wszystkich.

Numerologiczna 11 powinna opanować ego, nauczyć się realnie patrzeć na rzeczywistość bez wyolbrzymionych ambicji, a także nauczyć się dialogu. Nie powinna również manipulować ludźmi, a współpracować z nim. Powinna natomiast opanować swój despotyzm, nie podążać za wymyślnymi zachciankami oraz nie wykorzystywać swoich zdolności do gonienia za celami materialistycznymi i bogactwem. Powinna również wykorzystywać swoją inteligencję w słusznych sprawach, a nie po to, aby pokazywać swoją wyższość nad innymi.

Często liczba 11 uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. Jednak jeśli nie bogactwo, a pomoc, rozwój i duchowa droga staną się jej głównym celem, to wówczas bogactwo przyjdzie samo. Wtedy 11 przyniesie nie tylko moc duchową, siłę oraz odwagę, ale także sukces, uznanie otoczenia, sławę. Jeśli 11 będzie realizować se negatywnie, to będzie podążać drogą dwójki, która będzie dodatkowo cierpieć na niedostatek, biedę i poczucie zmarnowanych szans. Dlatego jedną z najważniejszych zadań tej wibracji mistrzowskiej jest zapanowanie nad ego i narcyzmem. Przecież 11 nie musi pokazywać swojej wyjątkowości poprzez bogactwo. Powinna skupić się na rozwoju intuicji i duchowości. Jej lekcją jest dzielenie się wiedzą, inspiracja, dążenie do oświecenia.

numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
U numerologicznej 11 lub u osób z nadmiarem tej wibracji w portrecie numerologicznym może dochodzić do pewnego rodzaju wewnętrznego niepokoju. Często jest on bliżej nieokreślony i osoba z wibracją 11 doszukuje się problemu w rzeczach, które nie są problematyczne. Tym niepokojem zarażają otaczające osoby, które z niepokojem zaczynają spoglądać w przyszłość.

Osoby, które są 11 z Drogi Życia, a które osiągają sukces, nie potrafią się z niego cieszyć. Mają poczucie, że jest jeszcze coś poza sferą, w której wszystko osiągnęły. Czują niepokój i wewnętrzne rozdarcie. Być może dlatego, że są to ludzie uduchowieni i często chodzą z głową w chmurach. Powinny popracować nad ty, aby świat wewnętrzny nie zdominował ich życia, umysłu, bo wówczas nie jest prawidłowo realizowany świat zewnętrzny, co może przynieść przykre konsekwencje.

Wibracje Mistrzowskie cechuje duchowość, wysoka moralność, intuicyjność, a ich wewnętrzne motywacje są szczere. Osoby o tych wibracjach zazwyczaj łączy podobne przeznaczenie, czyli życie, które wyrasta ponad przeciętność, życie interesujące, aktywne i pełne niezwykłych zdarzeń. Bardzo często osoby, które znajdują się pod wpływem wibracji mistrzowskich mają wrażenie, że są chronione i prowadzone przez bliżej nieokreśloną "siłę wyższą". Nierzadko przytrafiają się im niespodziewane i niezwykłe wydarzenia, sytuacje, które wymykają się spod ich kontroli, a które mają ogromny wpływ na ich życie.

numerologia 11, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Numerologiczne 11 jako partnerzy, numerologia partnerska

Zazwyczaj numerologiczne 11 są trudnymi, lecz wspaniałymi partnerami. Trudnymi - ze względu na to, że nie są zamknięci w formie. Wciąż coś dzieje się w ich wnętrzu, czują się rozdarte, co z jednej strony może zaciekawiać innych, a z drugiej - rozbija stabilność relacji. Jeśli 11 czuje wewnętrzny niepokój, to powinna tworzyć związki ze stabilnymi osobami, które trwają przy niej pomimo różnych niesprzyjających okoliczności.

numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
Są partnerami wymagającymi, ale kochającymi, wiernymi oraz czułymi. Numerologiczna 11 w związku i miłości poszukuje oddania, wierności, namiętności, bliskości, a także poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa. Są bardzo oddane, kochające i czułe. Zazwyczaj długo szukają swojego ideału, ale gdy znajdują to potrafią pokochać całym sercem i nie mają problemów z okazywaniem uczuć, ani z dochowaniem wierności. 11 są stałe w uczuciach, bardzo cenią stabilizację.

Numerologia 11 a podliczby

Należy zauważyć, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy 2 i 11. 11 jest wibracją mistrzowską i nie należy jej upraszczać. Pozytywne 11 dążą do osiągnięcia doskonałości i jeśli tylko podejmą trud nauki to w końcu ją osiągają. Czują silną, wewnętrzną potrzebę robienia czegoś dla świata. Negatywne 11 są destruktywne, często na siłę narzucają swoje poglądy, są despotyczne i wykorzystują innych dla własnych celów. Dążą do zdobycia bogactwa za wszelką cenę, nie potrafią zwalczyć swojego ego.

29/11 niosą za sobą spirytualną moc. 2 - pokój, miłość, współpraca, charyzma, a także doskonali mówcy. 9 - cechuje humanitaryzm, pracują dla całej ludzkości.
29/11 posiadają w sobie olbrzymie talenty, mogą ich użyć dla własnych sukcesów i wzbogacenia się, ale wybierają zwyczajne życie w służbie dla ludzkości.
29/11 jest też numerem cierpienia i wielkiego testu, numer zwany "karmą Hioba", ich ciężki życiowy test wynosi ich bardzo wysoko spirytualnie.
Negatywne wartości: są pełne dumy, egoizmu, szukają sukcesów, bogactwa, samolubne, ciężko z nimi współpracować, bardzo nerwowa energia.

38/11 najbardziej potężna ze wszystkich 11-nastek, obdarzona "darem wizjonerstwa".
3 - twórcza, towarzyska, atrakcyjna, umie wyjść naprzód, doskonały mówca.
8 - organizacja, przywódca, dobry sędzia, praktyczna.
Zawsze kiedy jest pozytywna wnosi wiele światła: ambitni, wspaniali, twórcy, towarzyscy, wspaniali przyjaciele, odnoszą sukcesy na wszystkich polach: materialnym i spirytualnym. Umieją żyć w harmonii z podświadomością i nadświadomością, są poetami i pisarzami, posiadają wiele spirytualnych talentów. W ich życie łatwo wchodzą sukcesy.
Negatywne wartości: dążą do sławy, bogactwa, pieniędzy, zbyt dumne, lubią wtrącać się w życie innych, lubią przyjemności, takie wartości spychają ich ducha na dalszy plan, ale 38/11 szybko zauważają i poprawiają swoje pomyłki.

47/11 "wewnętrzna mądrość osiągnięta przez samodyscyplinę"
4 - uczciwa, odpowiedzialna, dobry organizator, trzyma stare tradycje.
7 - wewnętrzna mądrość, mistyczna, analityczna.
O wartościach pozytywnych są autorytetem dla innych, posiadają charyzmę, są dobrym mediatorami, bardzo mistyczne, posiadają silne zapotrzebowanie wiedzy i duchowości.
Negatywne wartości: popadają szybko w nałogi, są pełne obaw, budują iluzje, gonią za bogactwami, swoją magnetyczną energią uwodzą inne osoby dla własnej przyjemności.

numerologia 11, numerologiczna 11, cyfra 11, liczba 11, liczba mistrzowska, symbolika 11, znaczenie liczby 11, numerologiczna 11

Znane numerologiczne 11:

Barack Obama, Madonna, Al Gore, Bill Clinton, Colin Powell, Jackie Kennedy, Jennifer Aniston, Meg Ryan, Michael Jordan, Książę Karol, Ronald Reagan, Wolfgang Amadeus Mozart, Lord Byron, Maria Callas, Juliusz Verne, Antonio Vivaldi, Antonio Gaudi, Edgar Allan Poe, Whoopi Golberg, Orlando Bloom, Tony Blair, Hans Christian Anderson, Michelle Obama, Książę William, Annie Lennox, David Beckham, Jennifer Lopez, Tim Burton, Kuba Wojewódzki, Jarosław Kaczyński, Janusz Palikot, Kasia Nosowska

zczególny sposób podchodzi do jakiegoś aspektu swojego życia. 22, uznawane za stare dusze, które wędrują po Ziemi już kilka wcieleń, a dzięki swej wiedzy mają szansę wypełnić jakąś specjalną misję.numerologia 22, numerologia partnerska, numerologiczna 22, cyfra 22, liczba 22, liczba mistrzowska, symbolika 22, znaczenie liczby 22
Numerologiczna 22, w przeciwieństwie do 11 (która nie potrafi przekuwać pomysłów w rzeczywistość, nie jest geniuszem twórczym, lecz geniuszem idei), potrafi zrealizować swoje zamierzenia na polu materialnym. 22 posiada inteligencję i inspirację 11, bez problemów potrafi zrealizować swoje plany w świecie realnym, można nawet powiedzieć, że jest w stanie osiągnąć niemal każdy cel. 22 obdarza w siłę sprawczą – to budowniczy, realizator, to także umiejętność sprostania każdemu wyzwaniu i zamknięciu go w formie.Osoby, których Droga Życia naznaczona jest 22 są pomysłowe, uczciwe, pracowite, szczere. Mają żywy charakter, są inteligentne i błyskotliwe, jednak cechuje je chłód i dystans. Życie 22 często pełne jest napięcia i przypomina walkę, która toczona jest dla dobra ogółu, a celem jej jest konstruowanie oraz tworzenie, co wymaga ogromnego zaangażowania. Osoby te powinny unikać przepracowania, które może doprowadzić do rozdrażnienia i rozchwiania emocjonalnego.

Numerologiczna 22 - cechy

Najważniejszą lekcją numerologicznej 22 jest zauważać innych, zrozumieć ich, dawać i dzielić się. Powinny nauczyć się tworzenia z myślą o ludzkości, na szerszą skalę. Powinny również pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, tak, aby okazywać więcej uwagi i czułości najbliższym. Ważne jest także to, aby potrafiły odpoczywać, wyłączyć się. Ich nadrzędnym życiowym celem jest praca, której oddają się zawsze z pełnym zaangażowaniem. Numerologiczne 22 nie znają takich słów jak "później", "zmęczenie", "folgowanie sobie" czy "porażka". Sukcesy, które osiągają zawdzięczają zwykle swojej ciężkiej pracy. Są ambitne, zdyscyplinowane i odpowiedzialne.

Liczba 22 związana jest przede wszystkim z tworzeniem stabilnych struktur, wiedzą oraz doświadczeniem, a osoba, która ma ją w swoim portrecie jest mistrzem działania, który do mistrzostwa opanował umiejętności czwórki, a do tego realizuje idee jedenastki. Numerologiczna 22 powinna pamiętać o tym, aby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywać jedynie dla dobra ludzkości, bo w przeciwnym razie uwidocznią się wszystkie negatywne cechy czwórki i taka osoba stanie się neurotyczna.

numerologia 22, numerologia partnerska, numerologiczna 22, cyfra 22, liczba 22, liczba mistrzowska, symbolika 22, znaczenie liczby 22
22 jest liczbą perfekcji, która powstała z połączenia dwóch 11, oznaczających ducha oraz dążenie do wyższych ideałów. Mówiąc najogólniej, 22 oznacza władzę nad materią, która podlega wyższym celom duchowym. Osoba, która ma tę liczbę w Drodze Życia, posiada w sobie dużo siły, energii, które skierowane są na realizację celów materialnych. Jest budowniczym, który dąży do władzy nad materią. Zadaniem numerologicznej 22 jest tworzyć, pracować dla dobra ogółu oraz służyć wyższym ideałom. Cechuje je kreatywność, umiejętność tworzenia dalekosiężnych planów, perspektywicznego myślenia, rozmach, witalność, pomysłowość oraz umiejętność tworzenia wielkich, a jednocześnie realnych projektów. 22 są w stanie wiele osiągnąć i nie istnieje cel, którego nie byłyby w stanie osiągnąć, gdyż z łatwością pokonuje przeszkody.

Numerologiczna 22 to często człowiek sukcesu, który może zatriumfować w każdej dziedzinie, którą wybierze, nie tracąc przy tym z oczu rozwoju duchowego. Osoba o Drodze życia 22 nie działa po to, aby osiągnąć sukces, jej największym motywem jest to, aby przyczynić się do polepszenia sytuacji całej ludzkości, pchnąć na przód rozwój człowieka.

Osoby, które podlegają wpływom tej wibracji często osiągają wysokie pozycje w świecie polityki, finansów, biznesu, sztuki czy przemysłu. Są w stanie pokonać wiele przeszkód, na które natrafią podczas swojej drogi do celu. Podobnie jak mistrzowska 44, numerologiczna 22 potrafi pogodzić swoje dążenia do władzy, bogactwa czy sławy z takimi cechami jak wielkoduszność, współczucie oraz altruizm. Podobnie jak 11, 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, tyle, że w sensie praktycznym i bardzo konkretnym.

Numerologiczne 22 powinny pamiętać o tym, że urodziły się po to, aby pracować, tworzyć i dążyć do realizacji szczytnych ideałów. Dzięki temu, że stoją mocno na ziemi, są w stanie tworzyć realistyczne, wielkie plany, a ich talent, a nawet geniusz nie powinien się zmarnować, ani "rozmieniać się na drobne". Numerologiczna 22 powinna sobie szybko uświadomić, że ma wszelkie cechy ku temu, aby móc zbudować lepszy świat. Obdarzona zdolnością do rządzenia, a także ogromną charyzmą, ma wielką szansę, aby polepszyć swoją sytuację materialną, zdobyć władzę oraz wdrapać się na szczyt drabiny społecznej.

Numerologiczna 22 chce przyczynić się do postępu społecznego, z chęcią bierze udział we wszelkich akcjach charytatywnych. Takie działania mogą przyczynić się do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, który jest im tak bardzo potrzebny. Ponadto w ten sposób 22 łączy materię z duchem, a dążenie do bogactwa z wielkodusznością.

Liczba ta zobowiązuje do dopinania wszystkich spraw na ostatni guzik, bo wszystko musi mieć swoje miejsce i pozostawać za nami jako zamknięta forma.

Osoba, która posiada 22 w Drodze Życia ma olbrzymie zdolności organizacyjne, a ludzie z chęcią podążają za takim człowiekiem. 22, wykorzystując cudze idee (zwłaszcza numerologicznej 11), może wcielać je w życie. A skoro sama zdobędzie bogactwo, to swoimi nadwyżkami może podzielić się z innymi i bezinteresownie ich obdarować, zwłaszcza tych, którzy żyją w niedostatku. Numerologiczna 22 jest zdolna do zdobycia wielkiego bogactwa oraz zrealizowania wspaniałych idei, a także zgromadzenia ludzi, którzy będą wspierać tych, którzy są słabsi.

Lekcją numerologicznej 22 jest pracować dla dobra ludzkości, tworzyć i działać na rzecz wspólnych, wzniosłych ideałów, aby polepszyć byt słabszych grup ludzi. Osoby z taką wibracją nie powinny się izolować i liczyć tylko na siebie. Ich misją jest tworzenie, praca na rzecz postępu społecznego, działanie na rzecz dobra ogółu.

numerologia 22, liczba mistrzowska, numerologia partnerska

Negatywna 22

Numerologiczna 22, która realizuje się w negatywny sposób ma wybujałe ambicje, a plany, które kreśli, przekraczają jej możliwości. Staje się wówczas despotyczny, nieczuły, obojętny na cudzą krzywdę, narusza prawo i reguły panujące w społeczeństwie, myli miłość z nienawiścią. Negatywna 22 staje się samolubna i nie słucha nikogo. Takie postępowania niszczy i prowadzi numerologiczną 22 do głębokiej depresji, a nawet choroby psychicznej.

numerologiczna 22, znaczenie, numerologia 22
Numerologiczna 22 w wersji negatywnej jest osobą skąpą, egoistyczną, potrafiącą zniszczyć kogoś, aby zabrać jej to, co posiada, tylko po to, by zabezpieczyć sobie lepszy byt. Takie postępowanie zazwyczaj nie kończy się dobrze, gdyż wibracje mistrzowskie zobowiązują do szczególnej postawy. Jeżeli zatem 22 kogoś oszuka, okradnie, to takie postępowanie zemści się na niej, a wszystko, co zostało zbudowane w oparciu o takie czyny, nie będzie trwałe. Bo wibracja mistrzowska wymaga etycznego podejścia i nieskazitelnego charakteru, a moc jaką obdarza przynosi możliwość zdobycia każdego szczytu. Dwie 2 oznaczają, że ile włożysz, tyle wyjmiesz, a równowaga musi być zachowana.

Osoby naznaczone cyfrą 22 często są tak zaabsorbowane swoją pracą lub misją, że nieświadomie zaniedbują swoich partnerów oraz ich potrzeby emocjonalne - zapominają o wymiarze ludzkim. Dlatego powinny się uczyć od liczby 33.

Negatywnie realizująca się osoba o Drodze życia 22 niechętnie dzieli się dobrami materialnymi, sukcesem, czy też własnymi pomysłami. Jeśli jednak 22 spełni nakaz dzielenia się, to uzyska moc do zamykania w formie osiągniętego zysku. Skorzystają na tym inni i ona sama. Warto pamiętać, że numerologiczna 22, mimo, że jest wyższą wibracją duchową, to jednak spełnia się poprzez świat materialny. Posiada ona wyjątkowy talent do nadawania formy pomysłom, które zostały wymyślone przez innych. Negatywnie realizująca się 22 może zbyt mocno przywiązywać się do własnych osiągnięć i zdobyczy, co w znaczny sposób ograniczy jej mistrzowski potencjał.

Numerologiczna 22 obdarza olbrzymią mocą w działaniu. Potrafi ona doprowadzić nawet najbardziej beznadziejne sprawy do końca, oczywiście pomyślnie. Jednak 22 w negatywie może doprowadzić do niepewności, do poczucia wewnętrznego rozdwojenia.

Wibracja ta wyraża genialną twórczość, jeśli jest użyta dla dobra ludzkości, natomiast jeśli używana jest dla celów egoistycznych, oznaczać będzie całkowitą destrukcję (depresję, szaleństwo).

numerologia 22, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Numerologiczna 22 a związki i miłość, numerologia partnerska

Osoby, które są 22 z Drogi Życia poszukują stabilizacji, dlatego dość wcześnie rozpoczynają poszukiwania partnera po to, aby znaleźć oparcie w rodzinie. Jednak w ich związkach może dochodzić do rozdźwięków, gdyż 22 zbyt intensywnie angażuje się w życie zawodowe, jest dość chłodna, a przy tym nie potrafi zrozumieć potrzeb partnera. Często towarzyszy jej wewnętrzne napięcie, które utrudnia życie z innymi, natomiast silna potrzeba rywalizacji, nawet w związku, jest przyczyną konfliktów. 22 mają skłonność do zaniedbywania najbliższych, grozi im pracoholizm.

numerologiczna 22, znaczenie, numerologia 22
Związek z numerologiczną 22 nie należy do łatwych, gdyż partner musi pogodzić się z tym, że to praca często jest na pierwszym miejscu. Pozytywne cechy zakochanej 22 to z kolei stałość uczuć, lojalność oraz szczerość - rodzina jest dla niej bardzo ważna i z chęcią o nią dba - również poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie materialne.

Numerologia 22 - praca

Numerologiczne 22 wspaniale radzą sobie w pracy, są kreatywne, inteligentne, bystre i przebojowe, podejmują się największych wyzwań i przeszkód, co często w ich przypadku owocuje wielkim sukcesem, również pod względem materialnym. Jednak zagrożeniem dla wibracji 22 jest materializm, w który mogą łatwo popaść.

Osoba o Drodze życia 22 potrafi porwać innych do działania, mogą być świetnymi przywódcami w pracy, liderami zespołów czy prężnymi, pomysłowymi kierownikami. Muszą pamiętać o tym, aby nie zachłysnąć się władzą i nie zacząć wywyższać się, gdyż mogą nie znaleźć w tym umiaru. Materialistycznie usposobione numerologicznej 22 powinny popracować nad tym, by szukać radości z kontaktu z ludźmi, nie zaś tylko w pieniądzach, które finalnie nie dadzą im szczęścia.

Jest to wibracja, która pozwala tworzyć fundacje, na przykład ratujące życie dzieci czy ludzi, którzy być może zostaliby skazani przez los na poniewierkę, a nawet śmierć. 22 będzie pomagało przyciągnąć ludzi, którzy chętnie będą uczestniczyć w takich wspaniałomyślnych, altruistycznych projektach.

Numerologiczna 22 będzie dobrym inżynierem, krytykiem literackim, sędzią, prawnikiem, politykiem lub historykiem.

numerologia 22, numerologiczna 22, cyfra 22, liczba 22, liczba mistrzowska, symbolika 22, znaczenie liczby 22, numerologiczna 22

 

Numerologia 33 - liczba mistrzowska | Liczba 33 | Cyfra 33 | Symbolika i Znaczenie liczby 33 | Numerologia partnerska

numerologia 33, numerologia partnerska, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33

DROGA ŻYCIA 33

Numerologiczna 33


Liczba 33 oznacza służbę uniwersalną. Jest wibracją pełnego harmonii nauczyciela i przewodnika. Droga Życia 33 oznacza wysokie mistrzostwo, mówi się, że jest to tzw. liczba Chrystusowa. Jej pojawienie się w portrecie numerologicznym informuje o tym, że dana osoba doskonaliła się duchowo, bez względu na wyznawaną religię czy filozofię, i w ten sposób osiągnęła mistrzostwo. Oto numerologia 33.Liczba 33 oznacza twórczość oraz komunikację. To wibracja wiedzy, mądrości, miłości, współczucia oraz ewolucji. Liczba mistrzowska 33 charakteryzuje osoby łagodne i spokojne, bardzo zrównoważone, dążące do harmonii. Mają w sobie wiele ciepła i miłości. Dążą one do spokoju, akceptacji oraz tolerancji, i tego wymagają także od innych. Są szlachetne, empatyczne, wyrozumiałe i zawsze postępują humanitarnie. Mają silą potrzebę opiekowania się innymi i niesienia pomocy. Numerologiczne 33 są silnie rozwinięte duchowo, co najbardziej widać w mocno rozwiniętej empatii, intuicji i współczuciu. Są uczciwe, proste, serdeczne, skłonne do poświęceń i postępują zawsze etycznie. Liczne zalety sprawiają, że numerologiczna 33 cieszy się wyjątkowym szacunkiem i podziwem wśród ludzi, często osiąga sukces i sławę. Wpływ 33 na otoczenie jest ogromny, dlatego jeśli nie sprosta swojemu przeznaczeniu, jej rozwój duchowy zostanie zahamowany, a to przyniesie poczucie klęski i frustracji.Numerologia 33 - charakterystyka

numerologia 33, numerologia partnerska, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33
Numerologiczna 33 w swoim życiu powinna dążyć przede wszystkim do poznania siebie, a następnie do przekazania swojej wiedzy oraz uniwersalnych praw. Powinna być naprawdę odpowiedzialna za samego siebie i za innych. Jej lekcją jest nauka cierpliwości. Aby realizować mistrzowskie powołanie, konieczne jest zachowanie się zgodnie z etyką wewnętrzną, posiadanym systemem wartości, sprawowanie kontroli nad emocjami, uszanowanie decyzji i wolnej woli innych ludzi, a także posiadanie świadomości wiecznego ucznia. Warto zauważyć, że poprzez kontrolowanie emocji dochodzi do postawy Przewodnika Duchowego - Nauczyciela.Etyka wewnętrzna, która jest konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga od człowieka: zachowania zgodnego z posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli innych i świadomości bycia uczniem.

W liczbie 33 znajdują się dwie trójki, które oznaczają radość z życia, miłość, czar oraz urok osobisty. Z numerologicznej 33 emanuje poczucie szczęścia, przyjaźń, serdeczność, kultura, inteligencja, czułość, opieka, a także wyobraźnia. Jest to wibracja, która służy do przekazywania wyższych wartości duchowych, kreowania wiary, nadziei oraz miłości. Mistrzostwo 33 przynosi powołanie do takiej pracy dla ludzkości, aby nauczać ludzi zasad uniwersalnych i etyki wewnętrznej poprzez słowo, które inicjuje przemianę ludzkich serc poprzez uszy i rozum. 33 jest to kapłaństwo związane z komunikacją i odpowiedzialnością. Liczba ta określa mistrza świadomego swej mocy oraz przewodnika i nauczyciela burzącego dogmaty.

Numerologiczna 33 uosabia miłość uniwersalną. Mistrzostwo to dotyczy kapłaństwa wewnętrznego, które poprzez swoje postępowanie i zachowanie etyki wewnętrznej, prowadzi własnym wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Zatem jeśli tylko 33 realizuje się pozytywnie to staje się oddanym, tolerancyjnym nauczycielem, mistrzem oraz przewodnikiem. Spełniona 33 jest świadoma swojego ciała, ducha i powołania. Natomiast z jej czynów oraz słów płynie mądrość, wiedza, współczucie, których powinny uczyć się inne wibracje. Numerologiczna 33 ma w sobie świadomość ciągłej nauki, bycia wiecznym uczniem.

Numerologiczna 33 charakteryzuje się wysoko rozwiniętą etyką wewnętrzną, jej życie powinno być naznaczone pracą dla ludzkości, jednak nie musi tak być. Może ona realizować się na poziomie wibracji 6, jest to kwestia jej osobistego wyboru. 33 emanują dziecięcą łagodnością i bardzo często posiadają talenty artystyczne. Jednak ich wrażliwość, emocjonalność i delikatność sprawia, że niełatwo jest się im odnaleźć w w świecie pozbawionym empatii.

numerologia 33, numerologia partnerska, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33


Numerologiczne 33 są burzycielami struktur oraz systemów, są powołani do ustanawiania zmian i przekazywania praw uniwersalnych i miłości. Jednak wibracja mistrzowska realizuje się w pełni jedynie wówczas, kiedy osoba nią obdarzona zdaje sobie sprawę ze swojego powołania. Wtedy taka osoba może żyć etycznie i podjąć dyscyplinę wewnętrzną.

Numerologiczne 33 stoją często przed wyborem: albo podążają ścieżką rozwoju duchowego, albo wybierają "zwyczajne życie", dążąc do bogactwa i spełnienia. Pytanie tylko, czy wybór tej ostatniej ścieżki da im szczęście? Obecność liczby mistrzowskiej informuje o tym, że taka osoba ma dużą wiedzę teozoficzną i mądrość, zatem szkoda, aby nie została ona przekazana dalej. W końcu mistrzowie przychodzą po to, aby uczyć innych praktyk duchowych, przekazywać wiedzę, która wpłynie na rozwój nauki, religii, medycyny, polityki. Osoba o Drodze życia 33 jest powołana do dzielenia się uniwersalną miłością i harmonią.

Bardzo często uważa się, że liczba mistrzowska 33 przeszkadza w ułożeniu sobie życia prywatnego, bo mistrz jest powołany do pomocy innym. I rzeczywiście, zdarza się, że wibracja ta odciąga. Przynosi również problemy w ułożeniu sobie własnego życia emocjonalnego, problemy innych stają się ważniejsze. Niekiedy, 33 w negacji, może zupełnie nie dbać o ludzi i staje się bardzo powierzchowną osobą.

numerologiczna 33, znaczenie, numerologia 33
Numerologiczna 33 powinna pracować nad samą sobą, nad właściwymi relacjami z ludźmi, aby nie matkować im za bardzo i nie poświęcać się. Bo w końcu 33 chce naprawić cały świat, co jest przecież niemożliwe. Zatem osoba o tej wibracji powinna zachować optymalne podejście - z jednej strony realne spojrzenie na pomoc innym, a z drugiej logiczne postępowanie, które przyniesie korzyści i pozytywne zmiany.

Numerologiczne 33 często mają ogromny talent artystyczny, dlatego powinny pamiętać o tym, aby nie ograniczać się i nie zamykać w obrębie własnego domu, ale dzielić się z innymi swoją twórczością, poglądami, wiedzą czy mądrością. Bo nikt tak jak 33 nie odczuwa piękna, potrafiąc przy tym oddać jego istotę.

Wibracja mistrzowska 33 przynosi zdolność do bycia rozjemcą zwaśnionych stron, pomostem, który łączy różne, odmienne środowiska. Z każdym znajdzie wspólny język i jest w stanie się porozumieć - jest człowiekiem ponad podziałami. Nie szuka konfliktu, a jedynie zgody i wspólnych płaszczyzn, na których może się odnaleźć.

Numerologiczna 33 szanuje tradycję, ma niespotykaną intuicję, odczuwa emocje na bardzo głębokich poziomach. Kocha życie rodzinne i dla rodziny jest w stanie poświęcić karierę zawodową czy swoje marzenia. Liczba 33 przynosi zdolność do zagłębiania filozofii, teologii, zjawisk paranormalnych czy mistyki.

Wyciszone i spokojne numerologiczne 33 świetnie radzą sobie ze złymi emocjami innych, gdyż znają ich przyczynę i potrafią je objaśnić i zrozumieć. Ze względu na łagodną aurę, wokół tej wibracji mistrzowskiej gromadzą się zwykle osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia, nieszczęśliwe oraz potrzebujące opieki. Przy numerologicznych 33 mogą odzyskać spokój i ukojenie, gdyż są wyciszone, życzliwe, zawsze doradzą i pocieszą. Wibracja ta przyciąga także inne osoby, które posiadają w swoim portrecie numerologicznym liczby mistrzowskie.

numerologiczna 33, znaczenie, numerologia 33
Dla numerologicznej 33 bardzo ważna, a nawet najważniejsza jest rodzina. Z chęcią się jej poświęcają, a nawet rezygnują z kariery zawodowej, aby przeznaczyć swój czas na wychowywanie dzieci i opiekowanie się ogniskiem domowym.

Osoby o Drodze życia 33 są otwarte i pogodnie nastawione do świata, jednak kiedy ktoś zrani kogoś jej bliskiego, to wtedy potrafi pokazać pazury. Do negatywnych cech można zaliczyć zbyt dużą nadwrażliwość, niekiedy niezaradność i hipochondrię.  

Numerologiczne 33 często patrzą zbyt optymistycznie i idealistycznie na świat i ludzi, i niekiedy ciężko jest się im przystosować do codziennych realiów życia. 33 powinny pamiętać o tym, że jeśli użyją swoich zdolności i autorytetu w złych intencjach, ich życie może nie potoczyć się pozytywną ścieżką.

numerologia 33, numerologia partnerska, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33


Numerologiczna 33 w wersji negatywnej

Tendencją negatywną osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. W sensie negatywnym może używać swoich wpływów jedynie dla celów egoistycznych, grozi jej zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych lub społecznych, a nawet bunt. Czasami numerologicznym 33 zdarza się popadać w próżność. Stają się wówczas żądne poklasku i łase na komplementy.

Numerologiczne 33, które nie realizują się pozytywnie mogą realizować się jako negatywne trójki lub szóstki. Negatywna 33 realizująca swoją negatywną wibrację podstawową 6, może mieć tendencję do pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. Może ona także wykorzystywać swoją moc do egoistycznych celów, co oczywiście nie pozostanie bez negatywnego wpływu na nią samą. 33 zaczyna zaniedbywać rodzinę, obowiązki domowe, zawodowe oraz społeczne, buntuje się przeciwko wszystkiemu, staje się manipulatorem, który lubi stosować szantaż emocjonalny. Miłość i odczuwanie harmonii są największymi potrzebami 33, a ich niezrealizowanie przynosi im poczucie klęski. Samotność jest dla nich porażką, dlatego zaczynają uciekać w melancholię, która może doprowadzić do myśli samobójczych, albo uciekać od realnego świata w uzależnienia, które mają być lekarstwem przynoszącym ulgę. Natomiast negatywna 33 realizująca swoją negatywną wibrację podstawową 3, jeżeli cierpi na samotność, to przed bólem ucieka płytkie romanse, plotki, krytykę, gadulstwo oraz używki. Numerologicznej 33 samotność odbiera energię i siły, zaczyna patrzeć na swoje życie jak na klęskę, dlatego dobrze, gdyby znalazła się choć jedna osoba, która ochroni delikatną 33 przed brutalnością świata.

Numerologia 33 - miłość, numerologia partnerska

numerologiczna 33, znaczenie, numerologia 33
W miłości 33 są bardzo otwarte, ale niekiedy zapominają o codziennych obowiązkach, dlatego ich partnerzy powinni uzbroić się w cierpliwość i wybaczać im, że często myślami bujają w obłokach.

Dla numerologicznej 33 stworzenie kochającej się rodziny jest jednym z priorytetów. Potrafi całkowicie poświęcić się dla ukochanej osoby. Kocha aż do grobowej deski, jest wierna, a w związku dba o romantyczny nastrój i wciąż podsyca uczucie. Niestety, potrafi być bardzo zaborcza. A gdy ukochany ją zawiedzie czy oszuka, to jest to dla numerologicznej 33 największa krzywda, po której długo może dochodzić do siebie.

numerologia 33, numerologia partnerska, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33

Numerologia 33 - praca

Numerologiczne 33, z natury pomocni, łagodni, ciepli, zatem idealnymi zawodami dla tej wibracji są prace opiekuńcze i związane ze wsparciem duchowym – pielęgniarki, opiekunki dla dzieci, nauczyciele, położne, lekarze, psychologowie, księża i inni. W takich zawodach 33 zrealizuje się, poczuje się potrzebna, spełniona, a także użyteczna, co wpłynie na jej samoocenę.

Numerologiczne 33 mają olbrzymi wpływ na ludzi. Sprawdzają się w zawodach związanych z socjologią, psychologią oraz religią. Ludzie darzą je szacunkiem i liczą się z ich zdaniem, dlatego muszą bardzo ostrożnie dawać rady i pomagać, gdyż to co 33 powiedzą, traktowane jest bardzo poważnie.

Osoby o Drodze życia 33 zdobywają w życiu sławę i powodzenie materialne, nawet wtedy, gdy do niej nie dążą - przeważnie bez specjalnych starań (zwłaszcza jeśli podążają za swoim powołaniem). Posiadają olbrzymi autorytet, który powoduje, że każde polecenie jest natychmiast wykonywane. Ich decyzje zwykle kończą się sukcesem.

Wymagając od siebie coraz więcej i więcej, numerologiczna 33 jest w stanie stać się mistrzem duchowym dla swojego najbliższego otoczenia, a nawet kraju czy świata.

numerologia 33, numerologiczna 33, cyfra 33, liczba 33, liczba mistrzowska, symbolika 33, znaczenie liczby 33

Sławne 33

Albert Einstein, Meryl Streep, Agatha Christie
 
GABINET TERAPII NATURALNYCH RADOŚĆ ŻYCIA JOLANTA ZOFIA GOLIS
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego