Artykul-92 - Gabinet Terapii Naturalnych Zosia Golis

TERAPIE NATURALNE ZOSIA GOLIS
Kontakt   504 382 518

Przejdź do treści

Menu główne:

Podstawy numerologii, czyli o co tu chodzi? | Numerologia partnerska


numerologia partnerska
Portret numerologiczny jest dość prosty w wykonaniu, zwłaszcza kiedy nabierzemy większej wprawy. Problemy mogą zacząć się w momencie interpretacji liczb. Bo co właściwie oznacza, że znajdujemy się w cyklu produktywnym o wibracji 2, a do tego oddziałuje na nas biały szczyt 9? Dla osoby nieobeznanej może to być nie lada wyzwanie iterpretacyjne. Poniżej znajdują się podstawowe zagadnienia z zakresu numerologii (bez wdawania się w to jak np. obliczyć szczyty i jak długo one wywierają na nas wpływ - o tym innym razem).

Droga Życia

Nikt z nas nie może zmienić swojej daty urodzenia. To ona jest najważniejsza, gdyż zawiera główny program naszych doświadczeń. Można nawet powiedzieć, że jest rodzajem mapy, czy planu dzięki któremu możemy określić co czeka nas w czasie naszej ziemskiej podróży. Warto poznać ten plan, aby uniknąć błądzenia i wiedzieć dokąd zmierzamy. Jesteśmy w stanie określić lekcje do przerobienia oraz nagrody, jakie na nas czekają. Z sumowania daty urodzenia otrzymujemy Drogę Życia, która - mówiąc najprościej - odpowiada znaku Zodiaku.

Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. Warto użyć każdego, aby uzyskać jak największą ilość podliczb, gdyż mają one ogromne znaczenie przy interpretacji
Warto zauważyć, że w pierwszej połowie życia na ogół ujawniają się nasze słabości oraz wyzwania, które musimy przezwyciężyć, aby móc realizować pozytywną drogę poszczególnej wibracji. Każdy z nas z pewnością odnajdzie w sobie pozytywne oraz negatywne cechy Liczby Drogi Życia. Nie ma lepszych lub gorszych liczb, cech, każda ma inny  charakter.

W numerologii istnieje 9 podstawowych wibracji, od 1 do 9, które są tzw. liczbami głównymi. W każdej analizie posługujemy się przede wszystkim liczbami głównymi, które są podstawą wiedzy numerologicznej, i podliczbami, które podkreślają unikalność. Np. 28, którą upraszcza się do 1, czy 38, którą redukuje się do 11, ale NIE do 2, gdyż 11 jest tzw. liczbą mistrzowską.


Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb), istnieją liczby o szczególnych, nazywane też doskonałymi, zwane Liczbami-Mistrzami: 11, 22, 33, 44 55, 66, 77. Liczb tych nie należy upraszczać (tj. nie sumuje się cyfr, aby otrzymać liczbę prostą), ale zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką, wibrację, jako możliwą do spełnienia. Obecność takiej liczby u danej osoby wskazuje na to, że jest to tzw. stara dusza, która wcieliła się ponownie, by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości.

Należy pamiętać, że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program, do którego dążymy.

Cykle Życia

Nasze życie dzieli się na trzy główne cykle, kiedy to znajdujemy się pod wpływem określonych liczb. Znając czas ich trwania i wibracje, możemy dobrze przygotować się do danego etapu, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości. Liczba Drogi Życia to temat główny sztuki pt. życie, natomiast trzy cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Stanowią one o atmosferze i wyznaczają kierunek, w którym ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny.

I CYKL — FORMUJĄCY

Pierwszy cykl to okres dzieciństwa i młodości, trwa od urodzenia do około 28 roku życia. Cyk formujący odpowiada za charakter naszego dzieciństwa, jest podstawą, która kształtuje nasz charakter. To na tym etapie powstają lęki oraz czynniki hamujące rozwój osobowości. Cykl ten jest świetnym źródłem informacji dla rodziców o tym, jak należy postępować z dzieckiem, a jego znajomość pomoże w rozwiązaniu wielu problemów.

II CYKL — PRODUKTYWNY

To okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat. Drugi Cykl zwany produktywnym informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych oraz naszym miejscu w społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY

To czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia i trwa aż do śmierci. Udziela informacji o tym, jak będzie wyglądać i jak spędzimy ostatni etap w naszym życiu.

Sposób obliczania cykli życia

l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3)
II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22)
III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Długość trwania Cykli

Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. Należy podkreślić, że przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień, ale trwa nieco dłużej, gdyż konieczne jest wyhamowanie poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. Okres ten może to trwać od kilku dni, do kilku lat, w zależności od konkretnej daty urodzenia. Zatem przy sporządzaniu portretu numerologicznego konieczne jest uwzględnienie okresu przejściowego, który jest jak bufor, oddzielający poszczególne cykle.

Punkty Zwrotne (Białe Szczyty)

Najważniejszym elementem w portrecie numerologicznym jest Droga Życia, kolejnym - Cykle. Natomiast Cztery Punkty Zwrotne w życiu człowieka są jak cztery pory roku, są okolicznościami zewnętrznymi, które dodają kolorytu Drodze Życia oraz Cyklom. W poszczególnych Punktach Zwrotnych może być zawarta informacja o lekcjach do przerobienia, a także o zmianach, które w nas zajdą.

I Punkt Zwrotny jest zarazem Liczbą Wcielenia, dzięki, któremu rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No. 1.

Wyzwania Życiowe (Czarne Szczyty)

W portrecie numerologicznym istotne są także Wyzwania, które obrazują przeszkody do pokonania, które zmuszają nas do znalezienia sposobu, dzięki któremu znajdziemy wyjście z problemów. Problemy te biorą się z naszego niewłaściwego zrozumienia lekcji, czy też "niedouczenia". Należy zatem postarać się sprostać obecnym wymaganiom, gdyż przed wyzwaniami nie uciekniemy.

Istnieją trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: 

WYZWANIE GŁÓWNE, które dotyczy całego życia, wpływ Wyzwania Głównego jest najsilniejszy

WYZWANIA WTÓRNE. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. 40 roku życia), a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce.

Dzień Urodzenia

Kolejnym istotnym elementem jest Dzień Urodzenia, który jest zarazem Cyklem Produktywnym. Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. To jedna z najważniejszych liczb w portrecie numerologicznym. Ma wpływ na to jak jesteśmy postrzegani, a także jak emanuje nasza osobowość.

Rok Osobisty

Dzięki znajomości Roku Osobistego jesteśmy w stanie przeanalizować każdy etap naszego życia z przeszłości lub przeszłości. Na podstawie tego, jak reagowaliśmy w przeszłości na dany Rok Osobisty, jesteśmy w stanie przewidzieć, czego możemy spodziewać się, jak będziemy reagować na dane sytuacje.

Rok Osobisty trwa, nie wdając się w szczegóły - umownie - od 1 października do 30 września następnego roku. Oblicza się go sumując miesiąc urodzenia, dzień urodzenia oraz aktualny rok (jedynie do 30 września, od 1 października następuje nowy rok).

Warto pamiętać o tym, że liczba R.O. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych.

Miesiąc Osobisty i Dzień Osobisty

Ustalenie Miesiąca oraz Dnia Osobistego ma znaczenie przy planowaniu ważnych wydarzeń w naszym życiu, jak np. ślub, podpisanie umowy itp.

Imię i Nazwisko

Imię i nazwisko określa nasz potencjał, dzięki któremu możemy realizować program zawarty w dacie urodzenia. Kiedy wibracje imienne są niedobrane, sprzeczne, to utrudniają nam one realizację tego planu. Z imienia i nazwiska otrzymujemy: Liczbę Duszy (najgłębsze potrzeby i pragnienia), Aspekt Zewnętrzny (jak odbierają nas inni) oraz Liczbę Ekspresji (sposób realizacji, cele życiowe, możliwości).

Analizę Imienia oraz nazwiska należy interpretować w kontekście Liczby Drogi Życia, Cykli, Punktów Zwrotnych, Wyzwań, Długów Karmicznych, Lekcji Karmicznych itd. Do interpretacji konieczna jest znajomość wszystkich imion (pierwsze, drugie, z bierzmowania) i nazwisk (rodowe, po mężu - nawet jeśli już go nie używamy). Oczywiście można sięgnąć głębiej i prześledzić jak wygląda karta numerologiczna przed np. zmianą nazwiska.

Liczba Duszy (Dążenia Duszy, Wibracja Życia Wewnętrznego)

Liczbę Duszy obliczamy przez dodanie samogłosek (tzn. ich odpowiedników cyfrowych), pojawiających się w imionach i nazwiskach danej osoby. To właśnie ta liczba odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną, mówi o talentach i naszej podświadomości. Warto zauważyć, że na ogół Liczba Duszy ma zdecydowanie większy wpływ na kształt psychiki danej osoby niż Aspekt Zewnętrzny, który jest rodzajem maski, w jakiej widzi nas świat.

Aspekt Zewnętrzny

Ta liczba mówi o tym jak odbierają nas inni, jakie wrażenie wywieramy na otoczeniu poprzez swoje zachowanie, styl bycia, podejście. Oznacza nasz potencjał realizacyjny. Czasami Aspekt Zewnętrzny może być idealnie zestrojony z pozostałymi liczbami, a niekiedy może nie spełniać swojej funkcji, powodując np. konflikty wewnętrzne. Jeśli Aspekt Zewnętrzny jest silniejszy, bardziej agresywny od Liczby Duszy, oznacza to, że życie wewnętrzne danej osoby podporządkowane jest światu zewnętrznemu lub też, że mamy do czynienia z osobą bardzo skrytą, ukrywającą swe prawdziwe " ja".

Natomiast połączenie wibracji zupełnie sprzecznych niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Ich stopień określają pozostałe Liczby wchodzące w skład Portretu Numerologicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoba taka będzie pełna wewnętrznego niepokoju i miotana sprzecznymi skłonnościami i dążeniami, a jej zachowanie nierzadko będzie określane jako nieobliczalne.

Aspekt Zewnętrzny wynika ze wszystkich spółgłosek występujących w imionach i nazwiskach.

Liczba Ekspresji (Liczba Wyrazu Własnego)

Liczba Ekspresji to nasze cele, to umiejętność wyrażenia siebie, wynika ona z zestrojenia duszy i ciała oraz bezproblemowego przepływu myśli do jej realizacji. Są to zdolności oraz możliwości. Liczba Ekspresji wynika z sumowania wszystkich spółgłosek i samogłosek.

Lekcje karmiczne

Lekcje karmiczne to brak określonych liczb w naszym imieniu i nazwisku. Te braki oznaczają, że konieczna będzie praca nad wybranymi obszarami życia - stąd nazwa - lekcje. Te puste pola oznaczają, że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. Lekcje karmiczne sprawią, że w naszym życiu pojawią się sytuacje, które wymagać będą od nas określonej postawy. Jeśli nie sprostamy i dalej będziemy robić "po swojemu", to lekcja ta będzie powtarzać się tak długo, aż ją odrobimy. Jeśli np. brak nam 8, to oznacza, że musimy zrozumieć wartość pieniądza i w życiu borykać będziemy się z problemem ich braku.

* Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia, liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je.
* Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy, Realizacji Intymnej lub Ekspresji, powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby, dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy, że dana osoba wibruje negatywnie, tzn. przyjmuje postawę negatywną, obronną, przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę).

Preferencje

Niektóre z liczb znajdujących się w imieniu oraz nazwisku występują w nadmiarze. Te właśnie liczby wskazują na intensywność i charakter. Opisują cechy charakteru, które są bardzo silne, a nad którymi powinniśmy popracować, aby je złagodzić.

Długi karmiczne

Nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to każda nasza myśl, słowo oraz działanie powoduje określony skutek. Liczby karmiczne, które znajdują się w naszej dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku świadczą o karmie, czyli o prawie przyczyny i skutku. Często taka liczba interpretowana jest jako kara, a jest to jedynie konsekwencja czy też skutek naszych wcześniejszych działań. W końcu nasze życie jest wynikiem doświadczeń z poprzednich wcieleń.

Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13, 14, 16,19 i 26.

Jeśli któraś z powyższych Liczb Karmicznych jest podliczbą:
□ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w życiu uczuciowym.
□ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną albo zawodową sferę życia.
□ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji.
□ Dnia Urodzenia, Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( I Punkt
zwrotny)- utrudni życie aż do momentu, gdy lekcja zostanie zrozumiana.

Podpis

Właściwe ustawienie podpisu pomaga w osiągnięciu sukcesu, natomiast podpis o niekorzystnej wibracji spowoduje nawarstwienie się problemów. numerologia
GABINET TERAPII NATURALNYCH RADOŚĆ ŻYCIA JOLANTA ZOFIA GOLIS
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego